Kjære investorer, 1. juni vil Kameos nettside være utilgjengelig i kort tid på grunn av planlagt vedlikehold. Nettsiden vil være nede fra kl. 10.00 og forventes å være tilbake i drift ca. 2 timer senere. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og takker for tålmodigheten og forståelsen.

#4272 - Erfaren lagerutbygger søker finansiering til nytt lagerprosjekt Avsluttet

#4272 - Erfaren lagerutbygger søker finansiering til nytt lagerprosjekt

10% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne NOK 5 000 000 av totalt NOK 9 000 000 av Kameos långivere til kjøp av tomt på Røyken i Asker kommune. Selskapet planlegger å føre opp 57 lagerseksjoner på eiendommen, og har allerede forhåndsolgt 50% av enhetene. Kjøpesummer er NOK 16 000 000 og finansieres delvis av egenkapital, bank og Kameos långivere.

Prosjektets styrker

  • Pant i eiendom og aksjepant  
  • 50% forhåndssalg
  • Selskapet har erfaring fra tilsvarende prosjekter i området
  • Tidligere låntaker som har tilbakebetalt tidligere lån