Kjære investorer, 1. juni vil Kameos nettside være utilgjengelig i kort tid på grunn av planlagt vedlikehold. Nettsiden vil være nede fra kl. 10.00 og forventes å være tilbake i drift ca. 2 timer senere. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og takker for tålmodigheten og forståelsen.

#4279 - Utvikler søker finansiering til boligprosjekt i Skien Avsluttet

10% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne 3 000 000 NOK av totalt 16 400 000 NOK. Totalt lånebeløp skal finansiere tomtekjøp, grunnarbeid og første fasen av byggekostnad. Første transje på 1 400 000 NOK gikk til tomtekjøp og andre transje på 3 000 000 NOK har gått til første del av grunnarbeid på eiendommen. Dette er tredje transje i lånet og går til siste del av grunnarbeid på eiendommen.

Det foreligger rammetillatelse til oppføring av fire tomannsboliger og en firemannsbolig på eiendommen, til sammen 12 boligenheter. Prosjektet blir utført med borettslagsmodellen, som vil si at det etableres et nytt borettslag. Boligene blir delvis finansiert med fellesgjeld fra bank og delvis innskudd som betales av de som kjøper. Fellesgjelden og innskuddet utgjør til sammen totalprisen for boligen. Eierne av prosjektselskapet har erfaring fra en rekke tidligere prosjekter.

Kameos långivere har hittil lånt ut 4 400 000 NOK av den totale lånerammen.

Se tidligere transjer her:
Lån #4169
Lån #4235

Prosjektets styrker

  • 1.pri pant i eiendommen
  • Rammetillatelse til å bygge 12 enheter
  • Erfarne eiendomsutviklere