Kjære investorer, 1. juni vil Kameos nettside være utilgjengelig i kort tid på grunn av planlagt vedlikehold. Nettsiden vil være nede fra kl. 10.00 og forventes å være tilbake i drift ca. 2 timer senere. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og takker for tålmodigheten og forståelsen.

#4297 - Tidligere låntaker søker finansiering til lagerprosjekt i Kristiansund Avsluttet

11% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne 3 000 000 av totalt 6 500 000 av Kameos långivere til et prosjekt som består av oppføring av lagerseksjoner i Kristiansund kommune.

Selskapet har spesialisert seg på å levere skreddersydde lagerenheter i Kongsberg, Asker, Tønsberg og Larvik. De har nå bestemt seg for å utvide området, og har i den forbindelse kjøpt sine to første tomter i Kristiansund kommune. Eiendommene ligger i nærheten av Kristiansund flyplass. Her skal de føre opp to lagerbygg på til sammen 2300 kvadratmeter. Det er stor etterspørsel etter lagerseksjoner i området, og selskapet har allerede forhåndsolgt 80% av lagerseksjonene.

Lånet sikres med aksjepant i prosjektselskapet og andre prioritets pant i de to prosjekteiendommene. I tillegg er lånet sikret med tilleggspant i en lagerseksjon i Asker kommune.

Prosjektets styrker

  • Pant i eiendom og aksjepant
  • 80% forhåndsalg
  • Morselskap har erfaring fra tilsvarende prosjekter
  • Morselskap har tilbakebetalt tidligere lån fra Kameo