#4317 - Topplånsfinansiering til utviklingsprosjekt Avsluttet

11% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne totalt 1 200 000 til utbygging av to eneboliger i Hamar.

Utvikleren har god erfaring innenfor bransjen og området Hamar, Stange og omegn, hvor de har utviklet samtlige prosjekter tidligere. Begge hus er forhåndsolgt til en total pris på omtrent 27 000 000 NOK. Banken har lånt ut 4 400 000 NOK til kjøp av tomt, og videre innvilget en låneramme på 12 100 000 til byggelån.

Per dags dato er alt grunnarbeidet ferdigstilt, og ringmuren for begge to enhetene er fullført. Vann og avløp er også tilkoblet. Det er forventet overtagelse av nye eiere i starten av året 2024.

Prosjektets styrker

  • 100% forhåndssalg
  • Erfaren eiendomsutvikler
  • Pant i fast eiendom