Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

#4416 - Erfaren utbygger søker tomtelån til utbyggingsprosjekt Avsluttet

11% årlig rente | Risikoklasse B

Selskapet søker en lånesum på NOK 7 000 000 for å finansiere kjøpet av fire nabotomter i Torød på Nøtterøy. Tomtene har et totalareal på 9 000 kvadratmeter, hvor det er en eksisterende bolig på den ene tomten og de tre andre tomtene er ubebygd. Tomtene er egnet for utvikling av eneboliger. På eiendommen står det for øyeblikket en enebolig bygget i 1965, som vil være tilgjengelig for utleie inntil en eventuell byggeprosess starter.

Det er allerede innvilget veirett for eiendommen, og en søknad om seksjonering og tillatelse for oppføring av fem eneboliger utover eksisterende bolig er sendt og under behandling hos kommunen. Låntaker forventer en positiv tilbakemelding på søknaden i løpet av første kvartal 2024.

Prosjektets styrker

  • Første prioritet pant i eiendommen
  • Utviklingstomten ligger attraktivt til i nærheten av sjøen på Nøtterøy
  • Eksisterende bolig vil bli utleid inntil salg som vil delvis dekke rentekostnader  
  • Tidligere låntaker med flere tilbakebetalinger av lån
  • Erfarne utviklere med flere gode referanseprosjekter