#4433 - Utvikler søker finansiering til to solgte eneboliger i Bergen Avsluttet

16% årlig rente| Risikoklasse C

Dette lånet skal uavkortet brukes for tilbakebetaling av lån 41264149 og 4307.

I 2022 fikk selskapet kjøps- og byggelånsfinansiering på 10 000 000 NOK fra Kameo for å bygge to eneboliger ved Hetlevikstraumen rett utenfor Bergen sentrum. Nå ønsker selskapet å låne 6 000 000 NOK for å refinansiere de innledende fasene av tomtekjøpet og grunnarbeidet på eiendommen.

Selskapet kjøpte eiendommen i 2022 med rammetillatelse for oppføring av to eneboliger. Disse er nå i sluttfasen av byggeprosessen, og forventes å stå klare for overtakelse tidlig i 2024.

Den første transjen på 2 000 000 NOK finansierte kjøpet av eiendommen, i kombinasjon med 1 000 000 NOK i egenkapital fra selskapet. Transje 2 og 3, som samlet beløp seg til 4 000 000 NOK, dekket rivingen av den eksisterende boligen og grunnarbeidene, samt rørleggerarbeid for bunnledninger og materialer til oppføring av de to eneboligene (se lån 4126, 4149 og 4307). Disse transjene forfalt 12. oktober 2023. Låntaker ønsker nå å refinansiere dem frem til de forventede ferdigstillelsesdatoene for å sikre en problemfri overtakelse. Boligene antas ferdigstilt i desember 2023 og overleveres tidlig i 2024, etter at seksjonering og brukstillatelse er innhentet fra kommunen. Selv om lånet primært vil ha en løpetid på under tre måneder, vil Kameos långivere motta rentebetalinger for tre måneder ved tidlig tilbakebetaling.

Styrkene i dette prosjektet inkluderer førsteprioritets pant i eiendommen, kausjon fra morselskapet og personlige kausjoner. Begge boligene er solgt, og prosjektet står under ledelse av en erfaren utvikler med flere vellykkede referanseprosjekter. I tillegg er dette en eksisterende låntaker som tidligere har tilbakebetalt lån.

Se tidligere lånetransjer som søker forlenget løpetid:

Lån 4126
Lån 4149
Lån 4307 

Resterende lånebeløp på 4 MNOK forfaller til betaling 12.januar 2024 og planlegger å bli betalt i forbindelse med ferdigstillelse og overlevering av de to solgte enhetene. Boligene er forventet å bli ferdigstilt desember 2023 og overlevert i starten av 2024 så snart seksjonering og brukstillatelse fra kommunen foreligger, om dette skjer innen forfall eller om det oppstår kortere forsinkelse her vet man mer når det nærmer seg. Disse transjene har finansiert øvrige materialer for oppføring av eneboligene, tette hus, tekniske installasjoner, og innvendig og utvendig arbeid for å ferdigstille enhetene.

Se ytterligere byggelånsfinansiering for prosjektet med forfall 12.januar 2024 her:
Lån 4318
Lån 4335
Lån 4369
Lån 4398

Prosjektets styrker

  • 1. prioritets pant i eiendom, kausjon fra morselskap og personlig kausjon
  • 100% forhåndssalg
  • Erfaren utvikler med flere referanseprosjekter
  • Eksisterende låntaker med tidligere lån som er tilbakebetalt innen forfall

Nothing here yet.