#4434 - Utbygger søker finansiering til renovering av rekkehus i Tromsø Avsluttet

16% årlig rente| Risikoklasse C

Erfaren utbygger søker å finansiere 3 000 000 NOK av totalt 6 000 000 NOK til renoveringsprosjekt i Tromsø, med pant i flere sentrale Tromsø-eiendommer.

Utbyggeren har inngått en avtale om kjøp av syv rekkehus for renovering, med en kjøpesum på 21 000 000 NOK.  Finansieringen skjer gjennom en kombinasjon av banklån, Kameo-lån, og en selgerkreditt som forfaller 31.12.2024. Denne transjen på 3 000 000 utgjør den første transjen det er søkt om, hvorav 800 000 NOK øremerket kjøp av selve leilighetsbygget, mens resterende beløp dekker renoveringskostnadene.

Lånet sikres med pant i åtte eiendommer fra selskapets portefølje, støttet av en morselskapsgaranti som matcher det søkte lånebeløpet fra begge holdingselskapene. I tillegg stiller begge eierne personlige garantier. Tilbakebetalingen av lånet er planlagt gjennom realiseringen av prosjektet, kombinert med salgsinntekter fra andre eiendommer selskapet legger ut for salg.

Låntaker har finansiert renoveringsprosjekt gjennom Kameo tidligere. Se lån til tidligere prosjekt her (delvis tilbakebetalt):

Lån 4188
Lån 4254

Prosjektets styrker

  • Pant i flere sentrale Tromsø eiendommer
  • Erfaren utbygger
  • Kort forventet løpetid
  • Pant i eiendom og personlig kausjon

Nothing here yet.