Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

#4566 - Eiendomsutvikler søker topplån Avsluttet

15% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet søker topplånsfinansiering på NOK 2 200 000 for å dekke siste del av renoveringen av syv rekkehus i Tromsø, med pant i prosjekteiedommen og syv andre eiendommer.  

I desember 2023 lånte selskapet NOK 5 400 000 NOK fra Kameos långivere for å dekke renoveringskostnadene. I mars 2024 betalte de tilbake NOK 1 000 000 på dette lånet etter å ha solgt en annen eiendom i porteføljen. 

Utbygger har støtt på kostnadsoverskridelser i renoveringen av rekkehusene. Det ble blant oppdaget en mangel ved eiendommen som måtte utbedres før husene kunne selges, og som førte til at renoveringen tok lenger tid og ble dyrere enn planlagt. På grunn av kostnadsoverskridelsene søker låntaker dette topplånet for å ferdigstille prosjektet.  

Lånet sikres med tredje prioritets pant i eiendommer i låntaker sin portefølje og fjerde prioritets pant i prosjekteiendommen. Selskapets eiere stiller også med personlig garanti for lånebeløpet.  

Se tidligere lån her:

Lån 4437 (Delvis tilbakebetalt)

Lån 4188

Lån 4254

Prosjektets styrker

  • Erfaren eiendomsutvikler med flere referanseprosjekter 
  • Eksklusivt prosjekt nær ferdigstillelse 
  • Pant i selskapets prosjektportefølje 
  • Kort forventet løpetid