Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

#4607 - Oslo-basert eiendomsselskap søker vekstfinansiering Avsluttet

#4607 - Oslo-basert eiendomsselskap søker vekstfinansiering
13% årlig rente | Risikoklasse B 

Selskapet ønsker å låne NOK 2 500 000 av en låneramme på totalt NOK 50 000 000. Selskapet har lånt totalt NOK 44 249 000 av Kameos långivere, hvor NOK 10 285 000 er tilbakebetalt. Etter opptrekk av denne transje vil ytterligere NOK 2 498 000 bli tilbakebetalt og totalt utestående lån være NOK 31 966 000.Transjen vil benyttes i forbindelse med kjøp av en ny eiendomsportefølje i Oslo.  

Atlas er en betydelig aktør innenfor småhussegmentet på Østlandet. Siden oppstart i 2018 har selskapet solgt eiendom for over 1,5 milliarder og har prosjekter under utvikling for ytterligere 3,2 milliarder. Atlas utvikler også lagerbygg og næringslokaler, samt større reguleringsprosjekter.  

Selskapet har siden nyttår startet forhåndssalg på syv heleide prosjekter hvor de har solgt boliger for 306 MNOK, som tilsvarer omtrent 70% av salgsverdien. Utover dette har selskapet fem prosjekter under utvikling med en salgsgrad på 85%. Fire av disse prosjektene forventes ferdigstilt i løpet av 2024. Disse prosjektene utføres i samarbeid med andre aktører, hvor Atlas har en vektet eierandel på ca. 75%.

Se tilbakebetalt lån her: 

Lån #3872

Lån #3931

Prosjektets styrker

  • Pant i selskapets aksjer og morselskapsgaranti fra vesentlige eiere av låntaker  
  • Spredd portefølje med flere prosjekter som avsluttes i 2024-2025   
  • Høy andel forhåndssalg i pågående prosjekter 
  • Diversifisert portefølje med utviklingsprosjekter, både på segment og geografi 
  • Solide aksjonærer i selskapet