5 % årsränta | Riskbetyg A | Crowden finansierar en fastighet i Borås Avsluttet

5 % årsränta | Riskbetyg A 

Fastighetsaktiebolaget Getängen 22 har förvärvat en industrifastighet med olika typer av lokaler i Borås och söker nu kapital för att utföra mindre underhållsarbeten samt refinansiera delar av eget investerat kapital

Bolaget är helägt av Västprojekt AB, som tidigare har genomfört fyra låna via Kameo, varav tre är återbetalade.

Projektets styrkor
  • 5 % årsränta
  • 12 månaders löptid
  • Starkt kassaflöde från fastigheten

Moderbolagsborgen 

  • Del: