7 % rente | Lån til raskt voksende nisjeaktør | Risikoklasse B Avsluttet

7 % rente | Lån til raskt voksende nisjeaktør | Risikoklasse B

Låntaker er en leverandør av dagligvarer til bedrifter i Oslo-området, og opplever sterk vekst samtidig som selskapet er lønnsomt. Selskapets vareutvalg består av de dagligvarene en bedrift typisk trenger for å avvikle lunsj på jobben, og kaller seg «Lunsjbutikken for næringslivet».

 

Prosjektets styrker

  • 7 % årlig rente
  • Månedlige avdrag og renter
  • Sikkerhet i selskapets aksjer og kundefordringer