8% Årlig rente | Risikoklasse B | Eiendomsselskap søker lån til videreutvikling av sin portefølje Avsluttet

8% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å lånet NOK 2 000 000 av Kameos långivere til investeringer forbundet med utvikling av eiendom. Selskapets portefølje består av utleieleiligheter, og er per dags dato verdivurdert til ca NOK 90 000 000.

Prosjektets styrker

  • 8% årlig rente
  • Aksjepant + Personlig kausjon
  • Utleieleiligheter verdsatt til NOK 90M, med en lav belåningsgrad.
  • Årlige leieinntekter på NOK 5,5M