9% årsränta | Riskbetyg B | Finansiering till bostadsprojektet Bergmans bageri på ett av Södermalms bästa lägen i Stockholm Avsluttet

9% årsränta | Riskbetyg B

(Teckningsperioden är förlängd och avslutas 18 mars)

En av delägarna, Medvind AB söker nu ett lån om SEK 5 000 000 för att refinansiera del av investerat eget kapital om totalt 50 miljoner kronor i projektet. Medvind AB kan komma att önska låna totalt 15 000 000 SEK. Då följer ytterligare två lån om 5 000 000 SEK.

Bostadsrättsprojektet Bergmans bageri omfattar en produktion av 42 högkvalitativa lägenheter varav 75% är redan sålda. Läget är ett av de bästa på Södermalm. Projektet byggs med totalentreprenad till fast pris av ett dotterbolag till Medvind AB, Medvind Design AB.

Projektet förväntas vara färdigställt Q3/Q4 2018 och Medvind återbetalar lånet med del av projektvinsten.

Låntagaren Medvind AB lämnar 2: a prioritets pant efter banken i en kommersiell fastighet i Bromma och Medvind AB:s ägare Samuel Godman AB borgar för Medvind AB:s skulder. Under låneperioden tillämpas vinstutdelningsbegränsning som innebär att Medvind AB och dess ägarbolags sammanlagda fria egna kapital understiger lånets storlek. Naturligast hade varit att lämna pant i projektfastigheten men pga. av att projektet är en joint venture, är det inte möjligt.

http://bergmansbageri.se

Projektets styrkor
  • 9% årsränta
  • 75% av lägenheterna är redan sålda
  • Erfarna fastighetsutvecklare
  • 2: a prioritets pant i fastighet efter bank, bolagsborgen
  • Vinstutdelningsbegränsning
  • Del: