Kjære investorer, 1. juni vil Kameos nettside være utilgjengelig i kort tid på grunn av planlagt vedlikehold. Nettsiden vil være nede fra kl. 10.00 og forventes å være tilbake i drift ca. 2 timer senere. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og takker for tålmodigheten og forståelsen.

Byggelån til enebolig i Trondheim Avsluttet

7% årlig rente | Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 5 000 000 av Kameos långivere til å finansiere tomtekjøp og bygging av en enebolig på Byåsen i Trondheim. Første transje på NOK 3 000 000 skal gå til tomtekjøp og grunnarbeider. Eneboligen er forhåndsolgt og forventes ferdigstilt i september 2021.

Selskapet har en fulltegnet auksjon på plattformen knyttet til et annet prosjekt i Trondheim pålydende NOK 2 000 000, samt et utestående lån på NOK 3 000 000 gjennom et søsterselskap i samme gruppe. Selskapet har tidligere tilbakebetalt et byggelån via Kameo på NOK 1 600 000.

Prosjektets styrker

  • 1. prioritets pant i eiendom  
  • 100% forhåndsolgt
  • Kort løpetid
  • Tidligere finansiert og tilbakebetalt et byggelån via Kameo