Eiendomsselskap søker driftskapital med pant i eiendom Avsluttet

10% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 3 500 000 av Kameos långivere til å sikre driftskapital frem til overlevering av et større leilighetsprosjekt sommeren 2021. Selskapet driver prosjekter i egenregi og opptrer som totalentreprenører for eksterne byggherrer.

Selskapet har tidligere gjort et lån via Kameo på NOK 6 500 000 for å refinansiere et eksternt lån og nedbetale kassekreditt. Dette lånet blir et topplån, med sikkerhet i samme eiendom på andre prioritet.

Prosjektets styrker

  • 10% årlig rente
  • Kort løpetid
  • Sikkerhet i eiendom

Nothing here yet.