Finansiering av to leiligheter i Bergen Avsluttet

9% årlig rente| Risikoklasse C

Utvikler søker totalt 5,7MNOK til finansiering av byggeprosjekt i Bergen. Selskapet har finansiert tomt og grunnarbeid med egne midler, og søker nå finansiering til oppføring av boligene. Prosjektet består av to leiligheter, og begge enheter er allerede solgt.

Dette lånet er første transje av totalt to.

Prosjektets styrker

• 9% årlig rente
• Erfaren utvikler
• Første prioritets pant i eiendom
• To forhåndssalg

Nothing here yet.