Finansiering til boligprosjekt på Askøy Avsluttet

10% årlig rente| Risikoklasse C

Utvikler søker totalt 16,5MNOK til finansiering av fem boliger på to tomter på Askøy, utenfor Bergen. Første transje på 1MNOK av lånet går sammen med egenkapital til finansiering av første tomt. Selskapet vil søke rammetillatelse for hele prosjektet og finansierer dette med egne midler.

Lånet er forventet å deles inn i seks transjer totalt for å følge prosjektets utvikling.

Prosjektets styrker

  • 10% Årlig rente
  • Erfaren utvikler
  • Første prioritets pant i eiendom
  • Eksisterende låntaker