Investeringskapital til lansering av nytt produkt Avsluttet

9% årlig rente| Risikoklasse C

IT-selskap ønsker å låne totalt NOK 800 000 av Kameos långivere til å sikre lansering av et nytt og spennende produkt innen kunstig intelligens for web (Web AI). Teknologien er et verktøy som utviklere bruker for å skape mer intelligente tjenester på web samt tilgangskontroll for vanlige forbrukere om å kontrollere data fra sine eiendeler. Produktet, som har oppnådd Seal of Excellence fra EU og støtte fra Innovasjon Norge, har allerede vært igjennom et vellykket pilotprosjekt og planlagt lansering er høsten 2020. Lånet er sikret med personlig kausjon, samt aksjepant i holdingselskapet som utvikler teknologien.

Prosjektets styrker
  • 9% årlig rente
  • Personlig kausjon
  • Pant i 55,52% av aksjer i holdingselskap