Topplån til en fullt utleid næringseiendom Avsluttet

9% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 15 000 000 av Kameos långivere for å investere i annen virksomhet i konsernet. Dette er den første av tre transjer på NOK 5 000 000. Eiendommen ligger i Sør-Varanger kommune og er lønnsom i dag.

Prosjektets styrker

• 9% årlig rente
• SPV med lang og god historikk
• Ingen byggerisiko
• Dagens leieinntekter dekker renter på lånet
• Pant i fast eiendom

  • Del: