Topplån til en fullt utleid næringseiendom - Transje 2 Avsluttet

9% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 15 000 000 av Kameos långivere for å investere i annen virksomhet i konsernet. Dette er andre og siste transje i prosjektet. Eiendommen ligger i Sør-Varanger kommune og er lønnsom i dag.

Prosjektets styrker

• 9% årlig rente 
• SPV med lang og god historikk
• Ingen byggerisiko 
• Dagens leieinntekter dekker renter på lånet 
• Pant i fast eiendom