Topplån til en fullt utleid næringseiendom - Transje 4 Avsluttet

9% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet har fra før lånt NOK 9 462 500 som del av en total ramme på NOK 15 000 000, og ønsker nå å øke belåningen med ytterligere NOK 5 500 000. Lånets formål er å tilføre selskapet ekstra likviditet som vil benyttes til andre investeringer i konsernet. Eiendommen som sikrer lånet, ligger i Sør-Varanger kommune og er lønnsom i dag. Denne transjen er garantert fulltegnet.

Link til de tidligere transjene finner du her:
Første transje
Andre transje
Tredje transje

Prosjektets styrker

  • 9% årlig rente
  • SPV med lang og god historikk
  • Ingen byggerisiko
  • Dagens leieinntekter dekker renter på lånet
  • Pant i fast eiendom
  • Garantert fulltegnet lån

Nothing here yet.