Utleieselskap søker driftkapital Avsluttet

13% årlig rente| Risikoklasse D

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 3 000 000 av Kameos långivere til å øke likviditeten i selskapet. Selskapet fremleier et lager- og logistikkbygg på Manglerud i Oslo, med 30 ulike leiekontrakter. Lånet amortiseres på månedlig basis. Årsaken til likviditetsbehovet er at selskapets factoringleverandør har valgt å avslutte sin virksomhet og har dermed sagt opp sine forpliktelser til låntaker. Dette medfører at selskapet behøver en erstatning til å dekke et likviditetsgap.

Prosjektets styrker

  • 13% Årlig rente
  • Personlig kausjon fra både eier og daglig leder
  • Økt omsetning i 2020
  • Månedlig amortisering