Oppdaterte vilkår for Kameo Norge

Som en del av tilpasningen til de regulatoriske krav fra Finanstilsynet i Norge vil vi lansere nye vilkår for Kameo Norge. Vilkårene vil tre i kraft  ved relansering av vår norske plattform, og du må da som långiver godkjenne de nye vilkårene ved innlogging på plattformen.

  • Del:

Kameos rolle
Lindorff Capital vil gå inn som representant og Agent på vegne av Långiverne og Kameo. Kameo vil ikke være part i Låneavtalen, Sikkerhetsavtalen eller noen av sikkerhetsdokumentene. Dersom et lån misligholdes over en lengre periode eller andre alvorlige økonomiske faktorer inntrer, vil Lindorff automatisk overdra (kjøpe) kravet Långiverne og eventuelt Kameo har mot Låntaker. Dette gjør at Kameo ikke vil ha noen mulighet til å forhandle på vegne av verken Långiver eller Låntaker. Dette vil kun gjelde i Norge og skyldes særnorske krav om at Kameo skal opptre som en nøytral mellompart.

Hva skjer ved mislighold av lån?
Lindorff, som et ledende skandinavisk inkassoselskap vil bruke de virkemidlene de anser som hensiktsmessig for inndrivelse av kravet. Det som inndrives vil deretter fordeles mellom Långiver, Lindorff og eventuelt Kameo. Dette betyr at dersom et krav overdras til Lindorff vil Långiver aldri få tilbakebetalt 100 % av sitt krav mot Låntaker. Det vil derfor være enda viktigere enn før å diversifisere (spre) sine investeringer på flere lån for å minske risikoen for tap. 
 
Hvordan investere i lån?
For å tilpasse oss de norske kravene, er Kameos budfunksjon samt prosessene for inn- og utbetalinger oppdatert. Dette innebærer at du som Långiver først må legge inn et bindene bud for å delta i lånet. Deretter setter du inn beløpet som tilsvarer budet inn på din Kameokonto. Beløpet må være på din Kameokonto innen tre bankdager fra gitt bud. Dersom pengene ikke er bokført hos Kameo innen fristen vil budet bli slettet. Den siste tiden har Kameo gjennomført kontinuerlige utbetalinger fra din Kameokonto til din bankkonto. Dette er fordi vi ikke lenger har mulighet til å oppbevare midler som ikke er knyttet til et konkret bud.
 
Hvor mye kan du som långiver låne ut? 
Fra og med 1.juni 2019 kan du som Långiver maksimalt låne ut kr. 1 mill. netto hvert kalenderår hos Kameo eller lignende plattformer for lånebasert folkefinansiering. Det betyr at ditt samlede utlån til enhver tid ikke kan være større enn 1 mill. Dette gjelder kun for Kameos norske plattform og vil ikke bli påvirket av ditt eventuelle utlån på Kameos danske eller svenske plattform.  
 
Gebyrer
Dersom en lånesøknad godkjennes og det fremsettes et Lånetilbud, vil dette regulere Låntakers kompensasjon til Kameo og vil ved signering og en vellykket Auksjon være bindene for Låntaker. Kameo forbeholder seg retten til å kreve betalt fra Låntaker de administrative eller løpende kostnadene og gebyrene som til enhver tid fremgår av Nettsiden, inkludert et arrangementsgebyr, kostnad for førtidig tilbakebetaling og gebyr ved forsinket rente- eller tilbakebetaling. 

Klageordning
Kameo vil gjøre vårt ytterste for at både du som Låntaker og Långiver skal være fornøyd med produktet vi leverer, og vi setter stor pris på både positive og negative tilbakemeldinger. Kameo Norwegian Branch er nå medlem av Finans Norge, noe som betyr at du som investor kan ta din klage videre til Finansklagenemda dersom du føler at du ikke når frem med din klage hos oss.