Eiendomslån

Fastighetslån

Lån til eiendomsutviklere som søker finansiering til kjøp eller utvikling av eiendom, eller til driftskapital. Det kan for eksempel være kortsiktig brofinansiering, eller topplån i tillegg til andre lån. Typisk lånetid er 3 - 36 måneder, til en årsrente på 5 - 15 %. 

 • Del:

Om produktet eiendomslån:  

 • Størrelse på lånet: NOK 500.000 – 10.000.000
 • Sikkerhet: Lån opp til 75 % av markedsverdien
  (”Loan-to-value” < 75 %)
 • Typer av sikkerhet: Pant i eiendom, aksjepant eller personlig kausjon 
 • Prioritet: 2. prioritet aksepteres, som for eksempel topplån i tillegg til andre lån 
 • Eiendommer: Både næringseiendom og boliger (men ingen privateboliglån gis)

Eksempler på bruk av lånet:

 • Driftskapital - til operasjonell drift i eiendomsutviklingsselskapet
 • Brolån - korte lån til kjøp, oppgradering e.l. av eiendom til salg / annen finansiering er på plass
 • Utviklingslån - til utvikling av eiendommer, for eksempel oppføring av hus (byggelån)  

Test om du kan låne