10% rente er ingen risikofri rente

Årsränta 10%

Kameos co-founder og CEO i Norge, Sebastian Martens Harung, deler sine tanker rundt crowdlending og tre viktige ting for å redusere tap.

  • Del:

Av Sebastian M. Harung, CEO & co-founder i Kameo  I  Publisert 27.02.2019


Flere og flere får øynene opp for sparealternativet crowdlending, som innebærer å låne ut direkte til andre privatpersoner eller småbedrifter. I Skandinavia ble over én milliard kroner investert via slike plattformer i 2018. I det siste har vi kunnet lese at flere lån har påført småsparerne tap – det er nemlig de som må bære tapet selv ved mislighold. Betyr det at crowdlending egentlig er for risikabelt?  

Besøker du hjemmesidene til de etter hvert mange crowdlending-plattformene vil du se at lånene som tilbys ofte har en rente på ca. 10 % eller mer, som er den årlige avkastning. En meget attraktiv avkastning, spesielt tatt i betraktning at sannsynligheten for at du får en rente i banken på noe særlig over 1 % nå, er like sannsynlig som at Norge kvalifiserer seg for et mesterskap i fotball. Det er da viktig å huske at 10 % ikke er en risikofri rente. Det innebærer en risiko som påvirker avkastningen.


Spre risikoen med en bred portefølje

Spesielt tre ting er viktige for å redusere tap. For det første bør en forstå kvalitetssikringen av lånene, da det er mange som aldri burde få lån. En måte å undersøke dette på, er å se på plattformenes historiske avkastning etter tap. Slik statistikk bør alltid være tilgjengelig, justert for eventuelle avgifter.

Det andre er sikkerhet. Det innebærer at dersom et lån misligholdes, har crowden rett til salgsprovenyet av for eksempel pantsatt eiendom. I den sammenheng er det også viktig å vurdere hvorvidt plattformene tar ansvar selv i en misligholdssituasjon, eller om de outsourcer det mot en avgift som må dekkes av crowden. 

For det tredje er det mulighetene for å kunne skape diversifiserte porteføljer. En smal portefølje øker ikke bare risikoen for tap, konsekvensen av tap blir så mye verre.

Figuren viser et eksempel på fire forskjellige porteføljer, når man investerer 100.000 kr: 


  1 2 3 4
Investert beløp 100 000 100 000 100 000 100 000
Antall lån 10 25 50 100
Investert beløp per lån 10 000 4 000 2 000 1 000
Avkastning i % 10% 10% 10% 10%
Avkastning (NOK) 10 000 10 000 10 000 10 000
Forsinkede betalinger 2 2 2 2
Forsinkede betalinger (NOK) -20 000 -8 000 -4 000 -2 000
         
Avkastning 90 000 102 000 106 000 108 000
Nettoavkastning -10% 2% 6% 8%

Det kan ta tid å investere i mange lån, men en av de store fordelene ved crowdlending er nettopp at det er enkelt å skape en bred portefølje ved at det for eksempel er lave minimumsbeløp, mange lån og lett tilgjengelig informasjon online. Har du først besluttet å investere i crowdlending, burde du ikke bare investere via én plattform, men flere eller aller helst alle plattformene i Skandinavia. Effekten av misligholdte lån blir da så mye, mye mindre.


Gjennomsnittlig avkastning på 9,8%

Eiendomsmarkedet i Skandinavia har det siste året vært ustabilt, og det er flere prosjektutviklere som har utfordringer. Kameo har fokusert på lån til slike eiendomsutviklere, og som på andre plattformer er dessverre fire av 130 formidlede lån i mislighold. Vi erfarerer imidlertid at det alltid finnes verdier i sikkerhetene som vi har tatt på vegne av crowden, selv om det tar tid å realisere disse.

Om en hadde investert i alle de 130 gjennomførte lånene på Kameos crowdfunding-plattform hittil, ville avkastningen vært 9,8 %, eller 8 – 9  % etter at sikkerhetene er solgt. Det er et meget bra tilskudd i en veldiversifisert spareportefølje bestående av bankinnskudd, aksjer, fond og crowlending.


Crowdlending burde ikke være for risikabelt. Nøkkelen er investering i massevis av lån med sikkerhet.