Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hva er forskjellen på eiendomslån og driftslån?

Driftslån Kameo

Kameos portefølje består for det aller meste av lån til eiendomsprosjekter med sikkerhet i den eiendommen som skal finansieres. Fra tid til annen formidler Kameo likevel også andre typer lån, både driftslån til eiendomsselskaper og lån til andre type selskaper. Hva er forskjellen på disse typene lån, og hvilke muligheter innebærer driftslån for Kameos låntakere og investorer?

  • Del:

Lån som har sikkerhet i eiendom, er relativt enkelt å risikovurdere både for profesjonelle og uerfarne investorer. De fleste har et forhold til hvor mye en tomt, en villa eller en leilighet er verdt, og eiendomsmarkedet er relativt stabilt og svært likvid.


Driftskapital til selskaper med sikkerhet i varelager, driftstilbehør, fordringer og/eller aksjer innebærer en annen risiko enn lån med sikkerhet i eiendom. Det betyr ikke at risikoen i driftslån er høyere enn lån med sikkerhet i eiendom, men verdien av pantesikkerhetene vil gjennomgående være vanskeligere å vurdere for driftslån enn ved eiendomslån. Risikoen i lånet avhenger imidlertid ikke kun av verdien av sikkerhetene, men også av hvor solid låntaker er økonomisk, hvor profesjonell organisasjon låntaker har, og hvordan likviditeten til selskapet er og kan forventes å bli. En profesjonell organisasjon med ryddige bøker, og med nøkkelpersoner som selv har investert i virksomheten, gir større trygghet med tanke på fremtidig likviditet og er et element som Kameo legger forholdsvis stor vekt på i vurderingen av risikoen ved driftslån.


Mange investorer ønsker mulighet til å investere både i eiendomsprosjekter og i andre type lån. Ved å spre investeringene på begge typer av lån oppnår man en større risikodiversifisering, siden risiko i driftslånene gjerne er helt uavhengig av utviklingen i eiendomsmarkedet. Dessuten gir driftslån investorene muligheten for fast avkastning fra selskaper som ellers ville hente kapital som egenkapital, og der egenkapitalinvestering – aksjekjøp – kan innebære at man blir sittende med aksjer som vanskelig lar seg omsette og som det kan være lang tid før gir noen utbytteavkastning, slik situasjonen er for mange selskaper i vekst- og startfasen.


For selskapene selv kan lånefinansiering fremfor egenkapitalfinansiering gi selskapet nødvendig arbeidskapital i en periode der selskapet ellers ville måtte utstede aksjer på lave kurser. Slik at selskapene opprettholde virksomhet og vekst i en periode frem til det kan emittere på kurser som er gunstigere for eksisterende aksjonærer. Driftslån kan derfor, også med relativt høye renter, være en god forretningsmulighet både for låntaker og investorer.


All investering innebærer risiko, og ved investering via crowdfunding risikerer du å tape hele investeringen din. Les mer om investeringsrisiko og den risikovurderingen Kameo gjør her