Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hvordan fungerer rapportering av skatt?

rapportering av skatt | Kameo

Her forklarer vi hvordan renteinntektene via Kameo skal beskattes, og hvor smidig det er for deg som investor.

  • Del:

 


Hvor mye skatt på renteinntekter?

Når du investerer i bedrifts- og eiendomslån gjennom plattformen til Kameo, mottar du månedlige renteinntekter på din Kameo-konto. Renteinntektene du mottar på lånene, beskattes som alminnelig renteinntekt, og føres opp selvangivelse din. For 2023 er skattesatsen er 22 prosent. Det praktiske for deg som investor, er at Kameo sender inn dine kontrollopplysninger til Skatteetaten, slik at renteinntekter vil være forhåndsutfylt i selvangivelsen din.


Bedrifter og investorer registrert med organisasjonsnummer er selv ansvarlige for å fylle ut korrekt informasjon i sine skattemeldinger. Årsoppgaven er tilgjengelig på din innloggede profil, under kontoutskrift.


Kan jeg fradragsføre et krav etter mislighold?

Ifølge skatteloven (§ 9-4 jf. § 9-3) kan du trekke fra tap på det som kalles "massegjeldsbrev" i skattemeldingen din. Fra skatteåret 2022 har skattemyndighetene anerkjent at andeler i lån som er finansiert gjennom folkefinansiering regnes som massgjeldsbrev. Dette betyr at dersom du taper penger på slike investeringer, kan du trekke fra tapet på skatten.
 
For at du skal kunne trekke fra et tap, må tapet være endelig fastslått. Dette skjer vanligvis først etter at en konkurs er ferdigbehandlet, og det som er igjen etter konkursen blir fordelt blant kreditorene. Hvis det i tillegg er gitt personlige garantier for lånet, må man vanligvis ha forsøkt å kreve pengene fra garantisten før tapet kan betraktes som endelig.
 
Kameo tar seg av rapporteringen av både gevinst og tap, og eventuelle justeringer for valutagevinst eller -tap, for hver investering du har gjort. Hvis du er privatperson og betaler skatt til Norge, vil eventuelle tap forhåndsutfylles i skattemeldingen din. Bedrifter må imidlertid følge egne regnskapsregler, og vil ikke få disse postene forhåndsutfylt.
 
Bedrifter som investerer gjennom Kameo kan kontakte helpdesken til Kameo hvis de trenger detaljerte tall for tap og gevinst.


Om du er skattepliktig i Danmark eller Sverige

I Danmark blir renteinntekter fra crowdfunding-investeringer skattlagt på samme måte som andre inntekter. Hvor mye skatt du må betale avhenger av din personlige økonomi. Hvis du har en Kameo-konto knyttet til et dansk personnummer, er det ditt ansvar å melde fra om disse renteinntektene til de relevante myndighetene.
 
I Sverige blir renteinntektene dine skattlagt som vanlig renteinntekt. Dette skal oppgis i selvangivelsen din. Kameo sender all nødvendig informasjon til Skatteetaten, slik at renteinntekter dine forhåndsutfylles i selvangivelsen.


For deg som har et norsk personnummer og investerer i norske og danske lån:

Personnummeret ditt avgjør hvor du skal rapportere renteinntektene dine. Har du et norsk personnummer, rapporterer vi renteinntektene dine til Skatteetaten for deg. Renteinntekter du mottar fra Sverige og Danmark blir omregnet til norske kroner og rapportert til Skatteetaten.

 
Hvis du fortsatt er usikker eller har flere spørsmål om Kameo, kan du når som helst kontakte helpdesk@kameo.no.


*Husk at du selv er ansvarlig for å kontrollere at opplysningene som står i skattemeldingen stemmer. Kontakt Skatteetaten ved spørsmål om skatt.