Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hvordan sparer du… Jacob?

Hvordan investerer du… Jacob?

Nå skal vi høre hvordan vår analytiker i Danmark, Jacob, sparer! Jacob startet å investere som 18-åring, med både opp- og nedturer. Her deler han sine gode og dårlige investeringer, erfaringer på investeringsreisen og tips til hvordan man kan få mest ut av sparepengene sine.

  • Del:

Av Kameo | Publisert 9. september 2020


Jacob, er du en god investor?

– Jeg mener det er forskjell på å være en god investor og en dyktig investor. Å være en god investor betyr for meg å matche sin risikoprofil, mens en dyktig investor slår regelmessig markedsutviklingen. Personlig prøver jeg å være en god investor ved å holde meg innenfor min risikoprofil og få en avkastning på nivå med markedet.


Hvordan begynte du å investere?

– Jeg begynte å investere som 18-åring da det gikk opp for meg at sparepengene mine stod til 0% rente i banken. Dermed tapte jeg reelt penger på inflasjonsnivået. Det fikk meg til å kjøpe noe som kalles ”garantbeviser” i Danmark, til en årlig avkastning på 4,25%.

 – Etter et års tid begynte jeg mer og mer å se mot aksjeinvesteringer hvor den mulige risk/reward var høyere enn min tidligere investering. Jeg så en mulighet for at sparepengene kunne investeres med god spredning gjennom diverse børsnoterte fond og enkelte selvvalgte aksjer for å følge markedsutviklingen best mulig. I dag har jeg investert cirka 85% av mine sparepenger.


Hva er din beste investering?

– Jeg kjøpte aksjer i Norwegian Air Shuttle til kurs 1 NOK ved deres aksjeemisjon i mai i år. Jeg så muligheten for å få en rask gevinst med tanke på at den teoretiske kurs var et stykke over 1 NOK. Etter 2 dager solgte jeg alle til kurs 2,80 NOK – det ga meg en avkastning på 180%.


Hva er din dårligste investering?

– Jeg deltok i Astralis Group’s børsnotering i desember hvor jeg kjøpte til kurs 8,95 DKK. Selskapet så spennende ut og var i et kraftig voksende marked, men kursen falt etter få dager med 50%. Jeg endte med å selge i april til kurs 4,60 DKK.


Hva vil du gjerne bli bedre på?

– I fremtiden vil jeg gjerne ha en bedre forståelse for avansert teknisk analyse. Jo dyktigere jeg blir til å forstå de forskjellige delene av mine investeringer, jo høyere forventer jeg at avkastningen min vil bli i fremtiden.


Hva er dine beste investeringstips?

  • Spredning! Gjerne med største delen av din portefølje i børsnoterte fond. Med god spredning i ulike markeder og sektorer blir sårbarheten mot kursfall minsket. Samtidig viser undersøkelser at den gjennomsnittlige profesjonelle fond-manager ikke kan slå den generelle markedsutviklingen. Derfor mener jeg at det beste man kan gjøre med sin portefølje er å følge den generelle markedsutviklingen best mulig.
  • Jeg mener også at det skal være plass til ”stock picking” som jeg synes er det mest spennende ved aksjeinvestering. Noe av det interessante ved investering er å velge hvilket selskap man vil investere i – også selv om avkastningen som regel er mindre enn ved å ”bare” følge markedsutviklingen.

Merk at alle holdninger og anbefalinger som uttrykkes i dette intervjuet er personlige. Enhver investering er forbundet med risiko, og du bør alltid ta egne vurderinger innen du investerer.