Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hvordan velger Kameos analytikere eiendomsprosjekter?

Kreditanalys Kameo

Kameo publiserer flere Skandinaviske eiendomslån i uken, og nye lånesøknader kommer inn hver eneste dag. Når våre kredittanalytikere mottar en ny lånesøknad begynner analyseprosessen vår, som består av flere trinn. Her får du en rask oversikt over hvordan analyseprosessen vanligvis går hos oss. 

  • Del:

Grunnleggende kriterier

Før et eiendomsprosjekt tildeles en analytiker for en grundig analyse, må både prosjektet og eiendomsselskapet oppfylle Kameos grunnleggende kriterier:  

Selskapsform
Eiendomsselskapet må være et aksjeselskap og ha registrert minst ett årsregnskap.

Lånestørrelse
Kameo finansierer eiendomsprosjekter fra 500.000 kr til 25 millioner kroner. Vi tilpasser beløp, utbetaling og tilbakebetaling til selskapets behov. 

Sikkerhet
Samtlige eiendomslån Kameo finansierer har en form for sikkerhet. Selskapet kan stille pant i eiendom. Vi aksepterer første og andre prioritet. Alternative sikkerheter er pant i aksjer eller kausjon fra eiere/holdingselskap.


CCR_6396_JPEG (high res)28-januar2019

Analytikerne vurderer selskapet og prosjektet

Når en analytiker har fått tildelt et eiendomsprosjekt starter han eller hun analyseprosessen. Kameos kredittanalytikere følger alltid vår interne kredittpolicy ved alle selskapsanalyser. Kameos kredittpolicy har mange funksjoner, blant annet setter den de absolutte rammene for hvilken risiko vi kan akseptere i eiendomsprosjektene som godkjennes for finansiering. I hovedsak består analyseprosessen av fem overordnede parametere: 


1. Nøkkelpersoner
Dette punktet veier tungt og baseres på en vurdering av de som leder prosjektet eller selskapet. Kredittanalytikerne vurderer hvilken kompetanse og erfaring nøkkelpersonene har, samt hvor mange liknende referanseprosjekter de har fullført. 


2. Selskapet
Selskapet vurderes basert på historiske tall, tidligere prosjekter, hvordan selskapet er finansiert og andre pågående prosjekter. Her vil analytikerne forstå helheten i låntakerens virksomhet - forstår de styrkene og svakhetene i selskapets struktur, kan de tilpasse og skreddersy lånet etter låntakerens behov.


3. Lån & sikkerhet
Her ser analytikerne på variabler som LTV (loan to value) og LTC (loan to cost), verdien av sikkerhetene i prosjektet, samt hvilken prioritet sikkerhetene har. Dette punktet går ut på å vurdere worst-case scenarioer og de forsøker å danne seg et bilde av hvor mye investorene kan tape ved et eventuelt mislighold. 


4. Prosjekt- & tilbakebetalingsplan
Vurdering av prosjektet og tilbakebetalingsplanen varierer fra prosjekt til prosjekt. Analytikerne kartlegger hvor sannsynlig det er for at et prosjekt lykkes. Her kan faktorer som beliggenhet og stor andel forhåndssalg spille en stor rolle. Dersom utvikler har urealistiske forventninger til budsjett eller at produktet ikke er tilpasset markedet kan det trekke ned. 


5. Eiendom/bransje
Her ser analytikerne på selve eiendommen, beliggenheten og verdien på eiendommen eller tomten.


Godkjenning i kredittkomité

Analysearbeidet slutter imidlertid ikke der - lånene må etter å ha gått gjennom parameterne ovenfor, også godkjennes av vår kredittkomité. Kredittkomitéen består av et flertall medlemmer med kompetanse innen corporate finance, asset management, eiendomsutvikling, økonomi, juss m.m. En del større prosjekter gjennomgår også en selskapsgjennomgang (due dilligence) hos våre avdokater. 


Søker du finansiering til et eiendomsprosjekt? Les mer om hva vi kan tilby her!