Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Hvorfor Kameo fokuserer på eiendomslån

Faraz Seyedi, salgssjef Norge

Med hjelp fra tusenvis av småsparere finansierer Kameo flere eiendomsprosjekter i uken, alt ifra tomtefinansiering og eplehageprosjekter til opplåning av utleieeiendom. Vi tok en prat med Kameos salgssjef, Faraz Seyedi, om hvorfor Kameo velger å fokusere på eiendomslån og hvordan han ser på eiendomsmarkedet fremover.

  • Del:

Hvorfor har Kameo valgt å fokusere på eiendomslån?
– I Kameo har vi alltid hatt fokus på eiendomslån. Eiendomsutvikling er kapitalintensivt og selskapene som driver med eiendom er avhengige av gode og effektive finansieringsstrukturer. Kameo kan legge til rette for en finansiering som komplementerer bankene gjennom enten økt fleksibilitet eller økt belåning, sier Faraz.

På den andre siden er investering i eiendom attraktivt. Det er enklere for investorer å relatere til, det er sterkere sikkerhet i form av pant i fast eiendom, og er investeringer som det tradisjonelt har vært veldig høye inngangsbarrierer til, fortsetter han.


Hvordan er kompetansen på eiendom i Kameo? 
– Både internt i teamet og i kredittkomiteen har Kameo en rekke ressurser med tidligere erfaring fra eiendomsbransjen innenfor ulike felt som utvikling, juss, revisjon og teknisk kompetanse. Samtidig har vi gjennom mange års erfaring bygd, utviklet og tilpasset våre interne rutiner og kredittpolicy for å gjøre plattformen mer nyttig for låntakere. 


Hvorfor er Kameo den beste aktøren innen crowdfunding av eiendomslån?
– For oss i Kameo handler det om mer enn bare finansiering. Vi ønsker å forstå og være en sparringspartner for låntakerne våre. Kameos finansieringsmodell gir stort handlingsrom, og vi kan være behjelpelig med å finne kreative løsninger som gjør at låntakeren kan nå sine mål. 


Hva er forskjellene i eiendomsmarkedet i Skandinavia? Er det noen spesifikke utfordringer? 
– Utrolig nok er det tre veldig ulike markeder i Norge, Sverige og Danmark. Finansieringsmarkedet i Sverige for eksempel er veldig sentralisert, og det er noen få veldig store aktører. Til sammenligning er det norske markedet preget av mange sparebanker spredd over hele landet, og flere nisjebanker med fokus på eiendom.

På utviklersiden er det også forskjeller. Det er blant annet mye mer vanlig at nybygg selges som borettslag og andelsleiligheter (i Sverige kalt Brf), mens i Norge er de aller fleste mindre prosjektene selveier enheter, sier Faraz. 

Det er utfordrende å operere i tre ulike markeder, og det gjør at produktet vi tilbyr er annerledes i de tre markedene for å møte de lokale behovene på en god måte. Samtidig er det nyttig og lærerikt å jobbe på tvers av landene, og ta med seg den kompetansen «tilbake» til Norge, forteller han videre. 


Hvordan ser du på eiendomsmarkedet i Norge fremover? 
– I en rapport fra Bygg.no stod det at det ble gitt 11% færre igangsettingstillatelser i 2020 sammenlignet med 2019, men at volumet var omtrent på samme nivå. Det kan tolkes som at en stor andel av de prosjektene som ikke ble igangsatt i 2020 var mindre boligprosjekt.

Videre forklarer Faraz at Finanstilsynet i desember publiserte et nytt rundskriv, som i praksis innebærer at kapitalkravet ved lån til eiendomsprosjekter skrus opp for mange banker. Dette vil føre til at banker enten må takke nei til flere prosjekter enn de har gjort før, eller at lån blir dyrere for eiendomsaktører. Det er stor sannsynlighet for at de som blir sterkest rammet av dette er de samme utviklerne som måtte utsette prosjekter i 2020. 

Det er et veldig komplisert og sammensatt bilde, men det er flere tegn til at eiendomsprisene kommer til å fortsette i positiv retning flere steder i landet, samtidig som strengere finansieringskrav til bankene vil åpne en mulighet for Kameo, forteller han. 


 Eiendomsmarkedet er glohett akkurat nå og prisene er skyhøye, tror du det kommer til å fortsette? 
–Ja. Prisene drives i stor grad av etterspørsel og renter. Norges Bank har uttalt at de vil holde renten på 0% «en god stund fremover», og til tross for at 2020 har vært preget av Covid-19 ser etterspørselen etter boliger ut til å være sterk. Dersom det i tillegg blir vanskeligere å finansiere boligprosjekter fremover vil vi muligens se en enda sterkere utvikling i prisene. 

Det skal også sies at markedet ikke er glohett over hele landet! Q4 tall fra SSB viser en prisutvikling på 4,8% i Oslo og Bærum, sammenlignet med for eksempel Stavanger som hadde en utvikling på 1,4%, avslutter han. 


Trenger ditt eiendomsselskap finansiering til prosjekter? Les mer om hva vi kan tilby her!