Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Investeringsavgiften utsettes – Q&A med Kameos CEO

Sebastian Harung

Kameo har besluttet å gjøre endringer på den planlagte investoravgiften som var planlagt innført fra 1.desember 2022. Innføringen av investoravgiften utsettes derfor til slutten av første kvartal 2023. Denne avgjørelsen er tatt på bakgrunn av dialog med våre investorer om avgiftens utforming.

  • Del:

Sebastian Harung, Kameos gründer og daglig leder, forklarer her bakgrunnen for utsettelsen og hvorfor en investoravgift er nødvending for Kameo.  


Hvorfor har Kameo besluttet å innføre en investeringsavgift?

Kameo har, fra det første lånet ble publisert tilbake i 2016 og fram til i dag, kunnet tilby en gratis investeringsplattform, tilgjengelig for alle. I løpet av disse 6 årene har Kameo hatt en eventyrlig vekst, hvor vi har gått fra 5 til 30 ansatte og formidler flere og større lån for hvert eneste år, med et snittvolum på 115M (NOK) per måned.
 
For å kunne drive en bærekraftig virksomhet på lengre sikt og videreutvikle plattformen har vi nå sett oss nødt til å innføre en avgift for våre investorer, på linje med hva våre konkurrenter også opererer med. 


Hvorfor gjør Kameo nå endringer på den opprinnelige avgiften som var planlagt innført fra 1.desember 2022?

De siste månedene har vi fått flere spørsmål og tilbakemeldinger i forbindelse med innføringen den nye avgiften. Det har blitt tydelig at våre investorer har kjent på både frustrasjon og forvirring om det praktiske rundt denne innføringen.
 
Vi har valgt å lytte til tilbakemeldingene og ser nå på alternative måter for utforming av avgiften. Det gjør vi blant annet ved å foreta en mer grundig analyse av skattereglene for å forsikre oss om at avgiften blir fradragsberettiget, slik at våre investorer har best mulige betingelser og forutsetninger i fremtiden.
 
Det er viktig for oss å sikre en god relasjon til alle våre investorer, både store og små. Derfor har vi tatt beslutningen om å endre på avgiftsstrukturen og legge opp til en bedre løsning , både for våre investorer og for Kameos egen virksomhet. 


Hvordan vil den nye avgiften se ut?  

Dette er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Det eneste vi vet er at avgiften kun vil gjelde nye lån etter innføringen, og at den blir fradragsberettiget. Det vil også fremgå tydelig på plattformen dersom en investering medfører avgift. 
 
Vi ønsker å videreføre den gode dialogen, og vil sørge for at alle investorer mottar informasjon om den nye avgiften i god tid før den innføres.


Hvordan påvirker avgiften mine nåværende investeringer? 

Den nye avgiften vil ikke påvirke de investeringer som er gjort før innføringen av avgiften. Frem til avgiften innføres kan du fortsatt investere kostnadsfritt gjennom Kameos plattform.