Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Kameo er Skandinavias største investeringsplattform innen crowdfunding i 2021!

Sebastian Harung CEO og grunnlegger, Linn Hoel Ringvoll Daglig leder og CLO

Kameo rundet i juni 2021 en magisk grense på 500 MNOK i volum for året, og er dermed den største plattformen innen crowdfunding av eiendomslån i Skandinavia i år.

Dette representerer et volum for 2021 som nær tilsvarer det Kameo formidlet i hele 2020. Siden starten har Kameo formidlet lån for ca. 1,6 milliarder. 

  • Del:

Av Kameo


En «game changer» for finansmarkedet og for eiendomsutviklere
Utviklingen bekrefter at finansierings- og investeringsformen ikke bare er etterspurt - men også ettertrykkelig etablert. Noe ferske tall fra en omfattende studie gjort av Cambridge University bekrefter.

“2nd Global Alternative Finance Benchmarking Study” viser tall fra markedet for såkalt alternative finansielle kilder som crowdfunding. Tallene kommer fra selskaper i 175 land. Markedet i Norge vokste 78% mellom 2018 og 2019 og ytterligere 102% mellom 2019 og 2020, med et totalvolum på 920 MNOK. I segmentet eiendomslån vokste Sverige til nr. 1 i EU. 


I Norge er veksten ledet av eiendomslån med en vekst på 147% fra forrige år. I samme segment i Sverige var volumet over 1 milliard SEK, en økning på nesten 29%. Europa var økningen i denne lånetypen over 33%. Funnene i studien viste en klar trend at denne formen for finansiering ikke bare supplerer men kan også erstatte tradisjonelle former, og stimulerer særlig små og mellomstore bedrifter


Eiendomsutviklere har behov for fleksibilitet og raske avgjørelser, noe bankene ikke alltid kan tilby. Videre har mange småsparere ønske om å få sine penger til å vokse, men med større sikkerhet enn aksjemarkedet og kortere horisont enn fond. Crowdfunding av eiendomslån, sikret med pant i fast eiendom, fyller et tomrom i markedet som bankene ikke dekker.

«Kameo kobler sammen kapital med de som trenger kapital for å bygge og utvikle. Gjennom flere år med ulike eiendomsprosjekter i porteføljen har vi opparbeidet oss erfaring som kommer både låntakerne og investorene til gode. På den ene siden har vi gode forutsetninger for å legge til rette for låntakernes behov. På den andre siden er vi godt skodd til å vurdere risikoen i prosjektene, ta de riktige grepene for å håndtere risikoen, og sette en rettferdig pris – rente – på risikoen » sier daglig leder i Kameo Norge, Linn Hoel Ringvoll.


Kameo demokratiserer både eiendomslån og -investeringer 

Størrelsene på prosjektene som finansieres via Kameos plattform har økt de siste årene. I 2019 var gjennomsnittslånet på hvert prosjekt litt over 5 millioner NOK, i 2020 var det doblet til nærmere 10 millioner og hittil i 2021 har gjennomsnittet vært ca. 15 millioner. Det største lånet Kameo hittil har formidlet, var på totalt 85 millioner kroner, og finansierte byggingen av 14 rekkehus rett utenfor Stockholm. En av de grunnleggende fordelene med konseptet; alle kan være med og investere i prosjekter som tidligere kun har vært tilgjengelig for noen få store investorer.

Grunnlegger av Kameo, Sebastian M. Harung, forteller «Jeg er glad og stolt over det teamet har fått til hittil i år – en halv milliard er mye finansiering når man tenker på at den typiske småspareren investerer ca. 10 000 kroner i hvert lån. Sammen med titusenvis av småsparere har vi nå finansiert rundt 400 nye hjem for ca. 900 personer. Vi har vært med på å bidra til å holde byggingen av skandinaviske hjem i gang under en krevende pandemi. Det gjør oss ekstra stolte.»

 <br>


Åpne en kostnadsfri konto her