Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Kameo henter 700 millioner kroner

Sebastian Harung, Insight Investment

Sebastian Harung, Kameos grunnlegger, forteller hva samarbeidet innebærer for både Kameo og de investorer som investerer via Kameos plattform i dag.

  • Del:


Kameo har etablert seg som den ledende låneplattformen i Skandinavia for små og mellomstore eiendomsutviklere siden starten av 2016. I 2022 ble det lånt en rekordsum på 1,3 milliarder kroner ut via Kameos plattform til eiendomsprosjekter i Sverige, Danmark og Norge. Etterspørselen fra eiendomsbransjen har økt markant de seneste årene, og for å kunne møte etterspørselen styrker Kameo sin finansiering med 700 millioner kroner. Kapitalen kommer fra fond som Insight Investments forvalter på vegne av institusjonelle investorer.


At Kameo har innledet en avtale med Insight Investment gagner ikke bare Kameo som virksomhet, men kommer også med fordeler for Kameos investorer. Med kapital fra Insight kan Kameo nå møte den store etterspørselen etter eiendomsfinansiering i Skandinavia og takke ja til flere og større kredittverdige eiendomsvirksomheter som søker om lån til sine eiendomsprosjekter. Sebastian Harung, Kameos grunnlegger, forteller hva samarbeidet innebærer for både Kameo og de investorer som investerer via Kameos plattform i dag.


Sebastian Harung Insight

  
Med den nye finansieringen på plass sikter vi på å vinne markedsandeler fra tradisjonelle långivere som banker og fremme bygging av energieffektive hjem i Sverige. Med institusjonell kapital kan vi i tillegg øke antallet av lån på plattformen og skape et enda bedre produkt for våre investorer”, sier Sebastian Harung, grunnlegger av Kameo.


Hvem er Insight Investment? 

– Insight Investment er en av verdens største og mest etablerte kapitalforvaltere med pensjonsfond og kommuner som primære kunder. Med sitt hovedkontor i London og over 737 milliarder euro under forvaltning er Insight en ledende kraft i bransjen. De har tidligere investert i det svenske markedet gjennom låneplattformen Lendify, der de fungerte som hovedinvestor, før plattformen ble solgt til danske Lunar bank i 2021.


Hva innebærer avtalen med Insight for Kameo?

– Det er en styrkebeskjed at en av verdens største og mest etablerte kapitalforvaltere investerer i lån via Kameo. Det er også et naturlig steg i Kameos videre utvikling å kunne tilby institusjonelle investorer muligheten til å investere i lån gjennom oss. Takket være kapital fra Insight kan Kameo nå finansiere større volumer lån enn tidligere, hvilket gir oss mulighet til å tilby flere investeringsmuligheter for våre investorer. Dette innebærer også at det blir enklere for våre investorer å spre sin investeringsrisiko og velge de lån som passer deres spesifikke risikoprofil enda bedre.


Betyr samarbeidet med Insight at Kameo skifter retning? 

– Siden starten i 2016 har investorene vært kjernen i Kameos visjon og det kommer de til å fortsette å være fremover. Kameo ble skapt for å gi vanlige investorer muligheten til å investere i sikrede eiendomslån, noe som tidligere vært forbeholdt profesjonelle investorer. Kameos største eier, ABG Sundal Collier, en av Nordens ledende investeringsbanker, delte samme visjon og valgte i 2019 å investere i Kameo for å gi en bredere allmennhet mulighet å investere i sikrede eiendomslån.


Hvorfor er størrelsen av lånene på plattformen blitt mindre?

– Fra og med november 2023 kommer en ny EU-forordning til å gjelde for å øke investorbeskyttelsen for ikke-profesjonelle investorer innenfor EU. Et av de nye kravene er at størrelsen på lånene på plattformen ikke må overstige 5 millioner euro.  For å kunne fortsette å tilby finansiering til selskaper som trenger mer enn 5 millioner euro, må vi finne andre finansieringsløsninger utover vår nåværende plattformfinansiering. Et eksempel på en slik løsning er samarbeid med store institusjoner som Insight.
 
Lånene som finansieres av Insight eller andre institusjoner gjennomgår den samme nøye kredittvurderingsprosessen som lånene publisert på vår plattform. Investeringsbeslutningene deres er også basert på den samme låneinformasjonen som våre investorer får tilgang til på plattformen.