Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Kameos første milliard!

Kameo - milliarden

Kameo er ikke lenger en liten utfordrer på markedet. Vi har passert den første milliarden i utlånt kapital og planlegger allerede å nå vår andre i 2021. Bak milliarden ligger hardt arbeid, kunnskap, motivasjon og evnen til å bygge relasjoner med både investorer og låntakere.

  • Del:

Av Kameo  I  Publisert 26.11.2020


Kameo management

På bildet fra venstre: Fredrik Källgren - daglig leder Sverige, Linn Hoel Ringvoll - daglig leder Norge og Jesper Johansen - daglig leder Danmark


Milliarden er nådd - en milepæl vi i Kameo er mer enn stolte av. Linn Hoel Ringvoll, daglig leder i Kameo Norge, snakker om hva milliarden betyr for Kameo, og hvordan fremtiden forventes å se ut. 

– Det er alltid hyggelig å nå milepæler! Min egen historikk i Kameo går tilbake til våren 2019, og det er en ganske utrolig utvikling vi har hatt i Kameo på dette drøye halvannet året som jeg har fått lov å være med. Vi har blant annet doblet arbeidsstokken, etablert oss og re-etablert oss i Danmark og Norge, fått ABG Sundal Collier med på laget og laget løsninger for å inkludere profesjonell kapital til de prosjektene vi er med å finansiere.

Det har vært veldig hektisk, fantastisk moro og dessuten veldig givende å kunne være med å løse de samfunnsutfordringene som vi jobber med i Kameo.


Hva er de ulike faktorene som ligger til grunn for Kameos raske vekst? 

– Bak enhver suksess tror jeg det ligger hardt arbeid, sterk vilje og litt flaks. For Kameo har det selvsagt vært avgjørende at vi dekker reelle behov både på låntakersiden og på investorsiden: Låntakerne våre trenger finansiering som av ulike grunner er vanskelig tilgjengelig fra tradisjonelle aktører, mens investorene har slitt med null-rente i banken og en volatil børs. Samtidig har eiendomsmarkedet i de fleste byene fortsatt å vokse, noe som gjør eiendom til et attraktivt investeringsalternativ, men hvor innsatsen normalt er høy.

Gjennom investeringer via Kameo har også småsparerne fått anledning til å investere i eiendomsmarkedet, gjennom vurderinger av konkrete prosjekter, fra bare 500 kroner uten kostnad.

Men for å lykkes med dette og levere et godt produkt til kundene, så krever det gode og effektive risikovurderinger, solid erfaring fra relevante bransjer og effektive måter å jobbe på. Med det fantastiske teamet Kameo har samlet i Danmark, Sverige og Norge har vi lykkes med å hjelpe både gode prosjekter som trenger finansiering og en crowd som ser at slike direkteinvesteringer er et godt supplement til deres totale spareportefølje.


Hvordan tror du 2021 kommer til å se ut for Kameo?

– I 2021 skal vi gjøre nesten dobbelt så mye lån som vi har gjort i 2020. Da blir det sannsynligvis 3 ganger så hektisk, 3 ganger så mye å lære og 3 ganger så moro!

2021 bringer dessuten med seg store endringer som er regelverksbetinget - for eksempel skal vi gjøre mange lån under bærekraftsrammeverket som vi utviklet i år, og som innebærer at vi kan merke lån på plattformen som grønne investeringer eller likestillingsinvesteringer; og så skal vi bruke året på å tilpasse plattformen vår til det nye EU-regelverket for crowdfundingplattformer som trer i kraft i Sverige og Danmark i november 2021.

Vi skal rett og slett bli enda bedre og heve kvaliteten på det vi gjør, samtidig som volumene skal øke. Det setter krav til effektive arbeidsprosesser og god prosjektledelse, og med både nordmenn, svensker og dansker på laget så er jeg helt sikker på at vi skal klare å utnytte de beste sidene hos hver og en av oss for å nå disse målene!


Hvordan ser du på Kameos rolle i bransjen i fremtiden? 

– Jeg tror det er ganske åpent hvilken rolle crowdlendingplattformene fremover vil ha. Integrasjoner, oppkjøp og sammenslåinger skjer raskt, der alternativ finansiering gjøres til en komponent av ulike bredere produkter, som SMB-verktøy og porteføljebygging. Med den plattformen og teknologien som selskapet besitter er det mange muligheter, langt ut over den enkle koblingen av låntaker og investor som vi gjør i dag.

Det eneste som er rimelig sikkert, er at nye aktører og ny ideer vil komme til, og sammen med eksisterende aktører vil både markedet og bransjen endre seg. Med de endringene vil også det Kameo gjør om 5 år og om 10 år ganske sikkert er annerledes enn det vi gjør i dag, selv om dagens løsning sikkert fortsatt vil være en del av det vi gjør da.


Hvordan er det å jobbe i et vekstselskap som Kameo? 

– Det som kan oppleves litt frustrerende i et vekstselskap, er jo at det hele tiden er litt for lite kapasitet og penger til å gjøre alt det man vil. Men det som er fint med å ikke jobbe i en overflodskultur, det er jo at kreativiteten får blomstre.Med lite ressurser må du tenke nytt, og med nytenkning kommer det massevis av gode ideer og forslag. Jeg har fortsatt til gode i Kameo å lansere en ide som bare er blitt lagt i skuffen. Tvert imot ønskes alle innspill velkommen, det er ingen terskel for å diskutere stort som smått, enten det gjelder prosesser, produkt eller organisasjon. Det miljøet vi jobber i inviterer rett og slett til engasjement og glede, og det gjør at vi er en veldig sammensveiset, herlig gjeng med mennesker.

Så er det naturligvis også noen ganger krevende at vi jobber i en regulert virksomhet, med rapportering og regelverk som hele tiden endres og som vi må tilpasse oss til i tre ulike land. Jeg har nok noen ganger tenkt at det skulle vært litt enklere å bare dytte noen av de oppgavene ut av huset slik en stor og pengesterk aktør ville ha gjort. Men vi finner løsninger og hjelper hverandre, og da bygger vi også både kompetanse og robusthet internt, så det er bra selv om det kan være slitt slitsomt innimellom.


Drøyt 9 måneder etter pandemien brøt ut, hvordan har Kameo blitt påvirket? 

– I mars og april var risikokapitalen i stor grad i et panikkmodus, noe som gjorde at søknader om lån som ikke var ren krisekapital tørket ut. I denne perioden var det også vanskelig å prise kapitalen riktig, slik at særlig litt mer profesjonelle investorer satt på gjerdet. Men fra mai og utover opplevde vi at markedet stabiliserte seg, det akutte sjokket la seg, og markedene generelt stabiliserte seg.

 Tredje kvartal i 2020 ble Kameo Norges beste kvartal noensinne, og allerede i oktober rundet vi volumene fra tredje kvartal. Som konsern ligger vi an til å nå de målene vi satte oss før korona var kjent. Sånn sett vil jeg si at tallene i Kameo ikke har blitt særlig påvirket av korona.

 Derimot har vi naturligvis blitt sterkt påvirket av stans i reisevirksomhet, arbeid fra hjemmekontor, få fysiske sosiale samlinger og bortfall av alle arrangementer der vi vanligvis ville ha møtt og hatt det hyggelig med både kollegaer, kunder og bransjefolk. For å ta vekk den verste effekten av dette har vi hatt hyppige digitale samlinger med alle ansatte i alle tre land, vi har hatt digitale fredags-øl med quiz og spilling, vi har hatt felles yoga og styrketrening på skjerm og selvsagt opprettholdt vanlig møteaktivitet via digitale møter.

Men selv om korona-året nok har vist mange at det finnes mange gode digitale løsninger for møter, webinarer og brainstorming, så har året i hvert fall vist meg at det er kjempeviktig å møtes fysisk også. Så jeg gleder meg intenst til vi alle kan samles igjen, på tvers av kontorsteder, og møtes fysisk til en skikkelig kick-off og en skikkelig gjensynsfest, alle sammen.


Noen ord fra Kameos konsernsjef, Sebastian M. Harung: 

Seb - miljarden

"At vi nå har passert en milliard er en helt fantastisk følelse! Jeg mener det er et bevis på at konseptet fungerer bra i Skandinavia, og det gir motivasjon til å fortsette utviklingen så vi for alvor kan forbedre finans- og eiendomsmarkedene.

Det er en spesiell følelse fordi vi har lykkes å komme dit med en så sterk låneportefølje med minimalt med kredittap, i kombinasjon med at vi har vært med å finansiere så mange nye hjem og så mange nye arbeidsplasser. Og ikke minst fordi vi har kommet til en milliard ved å finansiere prosjekter i alle tre skandinaviske land.

Nå skal vi låne ut en milliard til, og vi skal aktivt være med på å forbedre våre markeder. Vi skal inkludere enda flere prosjekter, selskaper og investorer. Kameo skal være en sentral del av et mer moderne finansmarked!"