Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Kameos risikoklasser - et verktøy når du investerer

Prosjekt_blogg

Alle lån og prosjekter på Kameos plattform merkes med en risikoklasse. Men hvor kommer disse risikoklassene fra? Hva er de basert på, og hva er forskjellen mellom et A- og et C-lån?

  • Del:

Av Kameo


Risikoklassifisering

Klassifisering av bedrifter og produkter ut fra risiko er ikke uvanlig i finansbransjen. Det finnes flere eksempler på store aktører som gjør dette og S&P, Moody’s og Fitch Group er blant de største og mest kjente av disse aktørene. Risikoklassifisering er heller ikke uvanlig hos crowdfunding aktører. Det finnes ingen mal eller standard måte å vurdere kredittrisiko på. Noe som er viktig å huske på er at selv om mange vurderer de samme variablene, så har de utviklet hver sin modell for kredittrisiko. Enda viktigere å huske er at et A-lån på Kameos plattform IKKE har samme risiko som et lån med A rating fra S&P.

Risikoklassene som man ser på Kameos plattform er basert på vår kredittpolicy. Policyen er analytikernes hellige bok i Kameo. Dokumentet er opprinnelig laget av Kameos gründer, Sebastian M. Harung, og er videreutviklet i samarbeid med intern og ekstern kompetanse innen alt fra finans til byggteknikk, samt basert på våre egne erfaringer etter 10 år og mer enn 5 000 000 000 NOK i utlånt kapital.

Risikoklassene er på ingen måte ment til å være investeringsråd, men heller et verktøy som investorene kan benytte ved valg av prosjekter. For oss internt danner risikoklassene referansepunkter som vi bruker både til å lære av det vi har gjort før, men også å sette lik pris på lik risiko. 


Kameos Kredittpolicy

Kredittpolicyen til Kameo har mange funksjoner. Den setter de absolutte rammene for hvilke risikoer vi kan akseptere. Innenfor de rammene har modellen en del føringer på hva som for eksempel gjør et A-lån kontra et C-lån. I hovedsak har kredittmodellen fem overordnede parametere som vi scorer låntakere på:

Nøkkelpersoner

Dette punktet veier tungt i modellen og går ut på en vurdering av driverne i et prosjekt/selskap. Vi vurderer hvilken kompetanse og erfaring de har, hvor mange lignende referanseprosjekter de har.

Selskapet

Selskapet vurderes basert på historiske tall, referanseprosjekter, hvordan de er finansiert og andre pågående prosjekt. Det er viktig for oss å forstå helheten i låntakerens virksomhet. Forstår vi styrkene og svakhetene i låntakerens struktur kan vi tilpasse lånet og tilby både låntaker og långiver det beste produktet vi kan.

Lån & sikkerhet

Her ser vi på variabler som LTV (loan to value) og LTC (loan to cost), verdien og prioriteten i sikkerhetspakken. Dette punktet går ut på å vurdere worst-case scenarioer. Her forsøker vi å danne oss et bilde av hvor mye investorene kan tape hvis lånet blir misligholdt. 

Prosjekt & tilbakebetalingsplan

Vurdering av prosjektet og tilbakebetalingsplan varierer stort fra prosjekt til prosjekt. Vi forsøker å kartlegge hvor sannsynlig det er at et prosjekt lykkes. For eksempel et prosjekt med god beliggenhet i Oslo med en stor andel forhåndssalg, og med en solid totalentreprenør vil score høyt her. Eksempler på ting som kan trekke ned her kan være at en utvikler bruker delt entreprise istedenfor totalentreprise, at utvikler har urealistiske forventninger/budsjetter på enten salg eller kostnader, eller at produktet ikke er tilpasset markedet (for eksempel luksusvilla til titalls millioner i en by med 10 tusen innbyggere).

Eiendom/bransje

Her ser vi på selve eiendommen, beliggenheten og den antatte likviditeten. En detaljregulert tomt vil stort sett være mer likvid enn en uregulert utviklingstomt. For de prosjektene som ikke omhandler eiendom byttes dette punktet med en vurdering av bransjen.


Identifisere risiko

Alle lån som kommer ut på plattformen har blitt grundig vurdert av en analytiker basert på disse fem variablene, og alle lån må gjennom en kredittkomite før de blir godkjente for publisering. Kredittkomiteen består av medlemmer med kompetanse fra corporate finance, asset management, eiendomsutvikling, regnskap og revisjon, juss og mer. En del større prosjekter gjennomgår også en due dilligence hos våre advokater. 

Alle prosjektene går gjennom disse stegene for å kvalitetssikre arbeidet før vi publiserer et lån. Det er utrolig viktig for deg som investor å være klar over at vi ikke gjør denne jobben for å eliminere risiko i prosjekter, men for å identifisere og sette riktig pris på risikoen i prosjektene. Det er gode grunner til at et prosjekt blir satt på B 8% og et annet settes til D 12%.
 
Les mer om investeringsrisiko.