Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Ny transje, samme risiko?

Byggelån på Kameo er ofte inddelt i trancher

Du har sikkert lagt merke til at mange lån på plattformen deles opp i flere transjer, men hvorfor egentlig? Vi forklarer hva en transje innebærer, hvorfor lån deles i transjer, hvilke fordeler det gir låntaker og hva det betyr for deg og din risiko som investor. 

  • Del:

Av Kameo | Publicerat 09.juli 2020


Finansiering som følger prosjektet

En transje er kort forklart en del av et større lån. Hos Kameo ser vi ofte at det er en fordel for både oss og låntaker å dele opp f.eks. et byggelån slik at utbetalingen matcher de forskjellige fasene i prosjektet. Alle transjer inngår fortsatt i samme lån, og sikkerhetspakken og andre vilkår forblir dermed uendret, med mindre annet er oppgitt på prosjektsiden. For låntaker kan det dog være store renteutgifter å spare, og for Kameo og investorene er det en bedre mulighet til å unngå overeksponering.


Ingen unødvendige renteutgifter

Når et selskap låner via Kameo, løper renten som utgangspunkt fra utbetalingsdagen. Det er derfor ikke ideelt å få utbetalt hele lånet fra start dersom mesteparten av pengene først skal brukes senere. Vi har alltid en samtale med låntaker om hvordan utbetalinger/transjer skal struktureres – både i forhold til størrelse og tidshorisont – slik at det samsvarer med finansieringsbehovet til prosjektet.


Eksponering og verdiskapning går hånd i hånd

For Kameo og investorene er den største fordelen med et lån i transjer at vi kan sikre at utbetalingene følger verdiskapningen i prosjektet. Lån i transjer er et viktig verktøy for å unngå overeksponering, spesielt når det er tatt pant i en prosjekteiendom. Dersom et prosjekt ligger bak tidsplanen vil vi også ha muligheten til å forskyve neste transje av lånet.


Hvilke lån deles inn i transjer?

I teorien kan alle lån deles inn i transjer, men det er typisk for lån til nybygg og renovering, hvor kostnadene knyttet til prosjektet naturligvis spres over flere faser. Avhengig av prosjektet, løpetid og størrelsen på lånet varierer antallet transjer typisk mellom 3 og 6.


Hvilken transje er det best å investere i?

Alle investorer i et lån er likestilt i sikkerhetspakken, uavhengig av hvilken transje de har investert i. Hvilken transje det er best å investere i avhenger derfor av om du foretrekker å være med fra start for å få renter lengst mulig, eller om du foretrekker å se prosjektet litt an først. Det er selvfølgelig også mulig å fordele investeringen din over flere transjer, slik at du både er med fra start og får muligheten til å følge utviklingen i prosjektet før alle pengene skytes inn.