Slik får du passiv inntekt gjennom Kameo

passiv inntekt

Vi har nok alle drømt om å tjene penger mens vi sover. La oss forklare hvordan du går fra drøm til virkelighet, og får løpende inntekter uten å løfte en finger! 

  • Del:

Av Kameo  I  Publisert 08.10.2020


Når du investerer via Kameo låner du ut penger til selskaper, som i de fleste tilfeller utvikler eiendom. Fra hvert selskap du låner ut penger til får du en månedlig renteutbetaling, og jo fler du låner ut til, desto flere renteutbetalinger får du hver måned. Med rentebetalinger som tikker inn på kontoen din får du en passiv inntekt uten at du trenger å gjøre noe annet enn å låne ut penger. Du kan altså bli din egen bank!


Eksempel
Si at du har bygget opp en portefølje og sammenlagt lånt ut 200.000. Fordelt på ulike lån er den gjennomsnittlige renten i dette tilfellet 9,5%*. Det innebære at du hver måned får inn 1 583 kroner i måneden i renter, eller 19 000 kroner per år før skatt. Jo mer du investerer - desto større blir utbetalingene! 

Flere eksempler

Investert beløp   Rente Renteutbetaling per
måned**
Renteutbetaling per
år**
100 000 kroner 9,5%* 792 kroner 9 500 kroner
500 000 kroner 9,5%* 3 958 kroner 47 500 kroner
1 000 000 kroner 9,5%* 7 917 kroner 95 000 kroner
1 500 000 kroner 9,5%* 11 875 kroner 142 500 kroner

Reinvester og få rente-på-rente 
Du kan dessuten få pengene til å vokse enda mer. Om du reinvesterer dine renteutbetalinger, vil du ikke bare få avkastning på kapitalen du satte inn fra start, men også på den reinvesterte renten. Den såkalte rente-på-rente effekten kalles iblant for verdens åttende underverk, da den muliggjør at du kan få en liten sum penger til å vokse seg ganske stor - med 9,5%* rente og reinvesterte renteinntekter vokser kapitalen din med over 60% på bare fem år! 


Eksempel, rente-på-rente

Investert beløp   Rente  Renteutbetaling per måned**,
reinvesteres i nye lån
Totalt beløp etter ca 5 år**
100 000 kroner 9,5%* 792 kroner 160 501 kroner
500 000 kroner 9,5%* 3 958 kroner 802 505 kroner
1 000 000 kroner 9,5%* 7 919 kroner 1 605 009 kroner
1 500 000 kroner 9,5%* 11 875 kroner 2 407 514 kroner

** Beskattes som allmenn renteinntekt
Investeringer via Kameo beskattes som allmenn renteinntekt. Alle opplysningene sendes automatisk til Skatteetaten og vil være forhåndsutfylt i din skattemelding. Det eneste du trenger å gjøre er å kontrollere opplysningene og godkjenne. Beløpene ovenfor viser renteutbetaling før skatt. 


*Viktig om risiko og avkastning
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Enhver investering er forbundet med risiko, og hele eller deler av av det investerte beløpet kan gå tapt. 9,5% er den gjennomsnittlige avkastningen på alle lån som hittil har blitt publisert på plattformen.