Slik sikrer du deg passiv inntekt i flere år fremover

Kameo – passiv inntekt

Sikre deg passiv inntekt i flere år fremover ved å utforske folkefinansierte eiendomsinvesteringer. Hos Kameo kan du investere i eiendomsprosjekter og oppnå en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,5 prosent.

  • Del:

Skulle du ønske det tikket inn en god slant med penger på kontoen hver måned uten at du trenger å gjøre noe? Den vanligste formen for passiv inntekt er bankinnskudd, men med en gjennomsnittlig rente som vaker rundt bare to prosent, blir det vanskelig å sikre en avkastning som virkelig monner. Da er løsningen å ta litt mer risiko og velge sparealternativer som gir bedre avkastning. 
 

Sebastian Harung – passiv inntekt

De fleste kjenner til aksjer og fond, men nå får stadig flere øynene opp for folkefinansierte eiendomsinvesteringer.


"I Kameo tilbyr vi småsparere å investere i eiendomsprosjekter gjennom å finansiere lån til utbyggere. Det betyr det at flere får muligheten til å investere og få avkastning fra prosjekter som tidligere var forbeholdt de rike. I snitt har Kameo-investorene hatt en årlig avkastning på 8,5 prosent, og i år ligger den gjennomsnittlige renten på lån formidlet gjennom Kameo på nesten 10 prosent", sier CEO og grunnlegger av Kameo, Sebastian Harung 
 
Invester i eiendomslån med høy forventet rente.


Doble sparepengene i løpet av åtte år 

Med utgangspunkt i den gjennomsnittlige renten på 8,5 prosent, kan du med rentes-rente effekt potensielt doble sparepengene i løpet av åtte år. Risikoen minimerer du ved å spre investeringen på flere ulike prosjekter. Med gode renter som ligger godt over bankinnskudd er denne type investeringer på full fart inn som stadig mer populært og et fullgodt sparealternativ.  
 
Dersom du eksempelvis investerer 100.000 fordelt på flere prosjekter i dag, kan dette øke til 200.000 i 2031. Gjennom hele perioden vil du få en passiv månedlig inntekt på 700 – 900 kroner. Pengene kan du enten velge å re-investere eller bruke dem til å dekke månedlige utgifter som eksempelvis internett, strøm eller månedsabonnementet på kollektivtransport. 

Hos Kameo kan du investere fra 500 kroner opp til en million totalt i løpet av et år, med renter fra 7 til 14 prosent. Du vil motta jevnlige utbetalinger basert på investeringen din og rentene for prosjektene du har investert i, der renten avhenger av prosjektets risiko.  


Fordelene med å investere i Kameo-lån 

Å investere i folkefinansierte lån til eiendomsmarkedet kan ha flere potensielle fordeler sammenlignet med alternativer som aksjer, fond og innskudd på bankkonto. Her er noen av fordelene:

1.  Høyere avkastning:: Folkefinansierte eiendomslån gir ofte høyere renter og bedre avkastning enn vanlige sparealternativer som bankinnskudd.
 
2. Diversifisering: Investering i eiendomslån gir mulighet for å spre risikoen i porteføljen din, spesielt hvis du allerede har investert i aksjer eller fond.
 
3. Mindre påvirket av aksjemarkedet: Eiendomslån er vanligvis mindre utsatt for de kortsiktige svingningene i aksjemarkedet. 
 
4. Sikkerhet: Eiendommen kan brukes som sikkerhet, noe som gir en ekstra beskyttelse for investorer i tilfelle låntakeren misligholder lånet.
 
5. Regelmessige inntekter: Eiendomslån kan gi en jevn inntektsstrøm gjennom rentebetalinger.

 
Åpne en kostnadsfri konto.

 
Husk alltid at investeringer innebærer risiko, og det er viktig å gjøre grundig undersøkelse og vurdere din egen risikotoleranse før du tar en investeringsbeslutning. Konsultering av en finansiell rådgiver kan være nyttig for å få skreddersydd råd som passer dine personlige omstendigheter. 


Ulike former for passiv inntekt 

Bankinnskudd: Et tradisjonelt og sikkert alternativ er å plassere pengene i bankinnskudd. Selv om avkastningen er begrenset sammenlignet med andre investeringer, gir bankinnskudd en passiv inntekt med minimal risiko. 

Folkefinansierte eiendomslån: Eiendomsmarkedet gir muligheter for å tjene penger gjennom investeringer i utvalgte eiendomsprosjekter som hos Kameo. Dette kan gi en jevn inntekt gjennom månedlige renteutbetalinger og potensiell kapitalvekst over tid. 

Rentefond: Rentefond med god avkastning kan gi potensial for økning av kapitalen over tid.  

Utbytteaksjer: Investeringsalternativet aksjer gir mulighet for å tjene penger gjennom utbytteutbetalinger. Aksjeinvesteringer kan gi en passiv inntekt når selskapene utbetaler utbytte til aksjonærene. 


Risiko: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Enhver investering i Kameo-lån er forbundet med risiko, og hele eller deler av det investerte beløpet kan gå tapt.

Om Kameo

Skandinavias ledende plattform for investeringer i sikrede eiendomslån. Den nordiske investeringsbanken ABG Sundal Collier har vært Kameos største eier siden 2019 og fungerer som en strategisk partner. 

Statistikk: 

Totalt utlånt: 4,5 milliarder kroner 

Formidlede lån: 950  

Snittrente: 8,5% 

Mislighold: 0,2% 

Antall investorer: 60 000