Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Uro i markedet – hva nå?

Uro i markedet

Akkurat nå har mange investorer spørsmål i forbindelse med den uroen vi nå ser i markedet. Vi har samlet svarene på de vanligste spørsmålene her. 

  • Del:

Av Kameo Norge | Publisert 13.03.2020


Påvirker verdens nedgang i markedet investeringene mine hos Kameo?
Vi er i en turbulent markedssituasjon der verdens børser har falt kraftig den siste tiden. Hvor lenge denne situasjonen vil vare vet ingen. Børsene kommer seg ofte relativt raskt etter store kriser, men hver situasjon er unik og avhenger av hvor dyp krisen er og hvordan omverdenen reagerer. På kort sikt korrelerer ikke investeringene i lån på vår plattform med børsens bevegelser, men hvis krisen blir dyp og langvarig, vil hele økonomien bli påvirket.

Alle lån på plattformen vår har en underliggende sikkerhet, for eksempel pant i eiendom. Selv om et prosjekt ikke lykkes, er det vanligvis en verdi i sikkerheten, selv i et turbulent marked.


Hvordan forholder Kameo seg til situasjonen?
Vi tar situasjonen på alvor og følger utviklingen nøye. I tråd med myndighetenes anbefalinger jobber hele Kameo-teamet hjemmefra, og alle fysiske møter og reiser er utsatt. Vi har kontakt med alle låntakere i disse dager for å diskutere situasjonen og vil ha en løpende dialog fremover.

Vi er også naturligvis tilgjengelige for alle våre investorer i tilfelle det er bekymringer eller spørsmål som følge av uroen. Vi er ikke eksperter på virus, og kan ikke forutse den økonomiske fremtiden, men vi kjenner våre låntakere og deres prosjekter. Normale åpningstider gjelder for henvendelser på mail og telefon.


Hva gjør jeg hvis jeg er urolig for mine investeringer?
Har du spørsmål til konkrete investeringer, kan du kontakte oss på følgende steder:


Hva skjer om en låntager ikke kan betale eller går konkurs?
Vi har løpende dialog med våre låntakere om hvordan de eventuelt påvirkes av dagens markedssituasjon. Skulle det oppstå en situasjon der en låntaker ikke lenger er i stand til å betale, vil vi selvfølgelig informere alle involverte investorer.

Normalt får vi tydelige signaler på at det går dårligere for et selskap før en konkurs, ved for eksempel kansellerte betalinger. Dersom dette skjer har vi en dialog med selskapet og forsøker å løse situasjonen. Skulle en bedrift som har lånt penger få betalingsproblemer, vil Intrum som långiveragent håndtere hele prosessen mot bedriften for alle investorer i det relevante lånet. Intrum vil gjøre det de kan for å få tilbake så mye av din investering som mulig, herunder realisering av sikkerhetene.

Les mer om forsinkede betalinger og mislighold her.


Er det trygt å investere via Kameo nå?

Generelt er investeringer i eiendomslån med en fast årlig rente mer stabile enn det volatile aksjemarkedet. Så langt har vi ikke sett noen sammenheng mellom investeringer på børsen og investeringer hos oss gjennom utlån til først og fremst eiendomsutviklere. Ingen vet imidlertid hvor dyp og langvarig denne krisen vil være. Hvis krisen blir langvarig, vil hele økonomien lide, og det kan for eksempel hende at salg som er nødvendig for å kunne tilbakebetale lånet tar lengre tid enn opprinnelig forutsatt. Salgssvikt over tid vil kunne føre bedrifter ut i konkurs.

Det er viktig at du alltid tar investeringsvalg basert på din personlige risikoprofil. Vi anbefaler at alle investorer leser prosjektinformasjonen nøye før de investerer. I tillegg kan spredning over mange lån bidra til å spre risikoen og minimere sårbarheten for én enkelt låntaker.

Vi kan ikke si om det er et godt eller dårlig tidspunkt å investere via Kameo. Vi gjør naturligvis det vi kan for å ta vare på våre investorers og låntakeres interesser, og som alle andre følger vi nøye med på den økonomiske situasjonen og konsekvensene av det nåværende Korona-utbruddet. 

Historien viser at selv etter krakk og alvorlige børsfall, så kommer markedet tilbake, og det er all grunn til å tro at det også vil skje denne gangen.