Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

Crowdfunding av eiendom

Kameo investera i fastigheter

Investere gjennom vår plattform

Eiendomslån gjennom Kameo:

• Sikrede eiendomslån

• Månedlige renteinntekter

• Investere fra 500 kr

Opprett konto

Crowdlending i Norge og Sverige

Det finnes flere forskjellige modeller for crowdlending i Norge. Kameo fokuserer på eiendomsprosjekter hvor du som investor kan investere i eiendomslån gjennom Kameos plattform. Når de totale investeringene i et lån har nådd summen som et selskap har søkt om, blir investorenes kapital utbetalt til det søkende selskapet.
 
Låntakeren betaler deretter månedlige renter til investorene, og avdrag betales enten månedlig, kvartalsvis eller på sluttdagen.

Crowdfunding – lån gjennom investorer

Crowdfunding av lån gjør det mulig for eiendomsutviklere og småbedrifter å få finansiering direkte fra en crowd av investorer, i stedet for å måtte gå til banken. Gjennom crowdfunding kan derfor privatpersoner og selskaper investere i eiendomsprosjekter og bedrifter som man ikke finner ute på det åpne markedet.

Kameo er et alternativ og supplement til de tradisjonelle finansieringskildene og investeringsalternativene. Dette er en ny finansieringskilde for eiendomsutviklere og bedrifter med et helt nytt sett med potensielle aktiva for investorer.

Crowdfunding via Kameo

1. Lånesøknad

Eiendomsutviklere eller bedrifter som har behov for finansiering, fyller ut en lånesøknad online. De får en rask tilbakemelding på om de er kvalifisert til å låne penger gjennom crowdlending på Kameos plattform. Hvis de er kvalifisert for lån, kan de signere et bindende lånetilbud.

2. Risikoanalyse

Kameo analyserer lånesøkerens opplysninger med kredittvurdering fra UC og Bisnode. Dette fører til en samlet risikovurdering som avgjør renten på lånet.

3. Tegningsperiode

Når lånesøknaden fra en bedrift er ferdigbehandlet, publiseres lånet på plattformen. Långivere legger inn bud og inngår bindende avtaler med låntaker og Intrum som låneagent. Når lånet er fulltegnet, registrerer låneagenten sikkerhetene, og lånet blir utbetalt.

4. Tilbakebetaling

Låntaker betaler rente månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig, og slik får investorene fortløpende avkastning. Rentebetalingene betales rett til långivers registrerte bankkonto. Kameo håndterer alle betalinger.

Betalingsstrømmer med crowdfunding

Kameo Konsept

Når låneauksjonen avsluttes, ferdigstilles låneavtalen og lånet utbetales til låntaker. Låntaker betaler deretter månedlige, kvartalsvise eller halvårlige renter. Avdragene betales enten månedsvis, kvartalsvis, halvårlig eller på siste dag iht. låneavtalen.

Alle betalinger gjennomføres på en sikker måte av Kameo, og går via klientkonto i DNB.

Først når en investor velger å investere i et eiendomsprosjekt eller en bedrift, blir kapitalen utsatt for risiko. Kameo har konsesjon som betalingsforetak fra det danske Finanstilsynet, og er registrert som låneformidler i Norge. Vi håndterer alle transaksjoner mellom låntaker og investor, inkludert renteutbetalinger.

Aksjebasert vs. lånebasert crowdfunding

Lånebasert crowdfunding innebærer at en gruppe private og/eller profesjonelle investorer låner ut kapital til et eiendomsprosjekt eller en bedrift. For dette får investorene rentebetalinger og avdrag.

Forholdet reguleres av en bindende låneavtale som angir renten, låntakers sikkerhet og lånets varighet. Dette skiller seg fra aksjebasert crowdfunding, som tilbyr investeringer i et selskaps aksjer.

Gjennom aksjebasert crowdfunding selger et selskap aksjer til interesserte investorer. De blir på den måten minoritetseiere i selskapet uten garantier om å få tilbake sine investeringer.

Lånebasert crowdfunding, eller crowdlending, er annerledes. Da har bedriften eller eiendomsutvikleren en forpliktelse til å betale tilbake investeringen.

Ettersom det finnes en gjeld å betale tilbake, blir lån kun bevilget til selskaper som har vært aktive i noen år og har en god kontantstrøm eller et eiendomsprosjekt med god sikkerhet.

Lånekapital har høyere prioritet enn aksjekapital i forbindelse med konkurs. Det betyr at hvis et selskap ikke kan betale tilbake lånet eller rentene, blir aksjekapitalen og aksjeeierne rammet av de første tapene. Med andre ord fungerer aksjekapital som en beskyttende pute for investorer i et lån.

I tillegg sikres alle lån via Kameo med sikkerhet hos låntaker. For eiendomslån tas det ofte pant i eiendom. Det betyr at hvis låntaker ikke kan betale tilbake lånet, kan eiendommen selges og inntektene primært brukes til å tilbakebetale lånet til investorene. Kapitalen som er igjen etter at långiverne har fått betalt, går til aksjeeierne. Generelt er derfor lånebasert crowdfunding en sikrere investering enn aksjebasert crowdfunding.