Lånebasert crowdfunding

Crowdfunding gjør det mulig for eiendomsutviklere og bedrifter å få finansiering direkte fra investorer, "the crowd", i stedet for å måtte gå til banken. Gjennom crowdfunding kan derfor privatpersoner og selskaper investere i eiendomsprosjekter og bedrifter som man ikke finner ute på det åpne markedet.

Kameo er et alternativ og supplement  til de tradisjonelle finansieringskildene og investeringsalternativene. En ny finansieringskilde for eiendomsutviklere og bedrifter. Et helt nytt sett med potensielle aktiva for investorer. 

Helge Lunde, Investor, Oslo

"Lånebasert crowdfunding representerer helt nye muligheter for investorer"

Helge Lunde, styremedlem og co-founder, Kameo

Crowdfunding via Kameo

1. Lånesøknad

Eiendomsutviklere eller bedrifter som har behov for finansiering fyller ut en lånesøknad online og får en rask tilbakemelding på om de er kvalifiserte for å låne penger gjennom crowdlending på Kameos plattform. 

2. Kredittanalyse

Kameo analyserer lånesøkerens opplysninger med kredittvurderingen fra UC og Bisnode. Dette fører til en samlet kredittvurdering som avgjør renten på lånet.

3. Auksjon

Når en bedrift har fått ferdigbehandlet lånesøknaden, publiseres lånet på plattformen. Når den ønskede summen har blitt investert blir det inngått en låneavtale mellom bedriften og investorene.

4. Tilbakebetaling

Lånetaker betaler rente månedsvis og således får investorene månedsvis avkastning. Kameo håndterer alle betalinger.

Betalingsstrømmer med crowdfunding

Kameo Konsept

Når de totale investeringene i ett lån har nådd summen som lånetaker har søkt om, betales investorenes kapital ut. Lånetakeren betaler deretter månedlige renter til investorene og avdragene betales enten månedsvis, kvartalsvis eller på siste dag iht. låneavtalen. 

Alla betalinger gjennomføres på en sikker måte av Kameo og går via ett klientkonto i DNB eller Nordea, avhengig av om lånet er til et svensk eller norsk selskap. Grunnen til dette er at det skal være helt sikkert å sette inn penger på en Kameo-konto, ettersom kapitalen på klientkontoen er beskyttet gjennom innskuddforsikringen.

Først når en investor velger å investere i et eiendomsprosjekt eller en bedrift blir kapitalen utsatt for risiko. Kameo har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet, og håndterer alle prosesser og transaksjoner mellom lånetaker og investor.

Aksjebasert vs. lånebasert crowdfunding

Lånebasert crowdfunding innebærer at en gruppe private og/eller profesjonelle investorer låner ut kapital til et eiendomsprosjekt eller en bedrift. For dette får investorene rentebetalinger og avdrag.

Forholdet reguleres av en bindende låneavtale som angir renten, lånetakers sikkerhet og lånets varighet. Dette skiller seg fra aksjebasert crowdfunding, som tilbyr investeringer i et selskaps aksjer.

Gjennom aksjebasert crowdfunding selger et selskap aksjer til interesserte investorer. Disse blir på den måten minoritetseiere i selskapett uten garantier om å få tillbake sine investeringer.

Lånebasert crowdfunding, eller crowdlending, er annerledes. Bedriften eller eiendomsutvikleren har da en forpliktelse til å betale tillbake investeringen.

Ettersom det finnes en gjeld å betale tillbake blir lån kun bevilget til selskap som har vært aktive i noen år og har en god kontanstrøm eller et eiendomsprosjekt med god sikkerhet.

Lånekapital har høyere prioritet enn aksjekapitalen når det kommer til konkurs. Det betyr at dersom et selskap ikke kan betale tilbake lånet eller rentene kommer aksjekapitalen og aksje-eierne til å rammes av de første tapene. Med andre ord, aksjekapital fungerer som en beskyttende pute for investorer i et lån.

I tillegg sikres alle lån via Kameo med sikkerhet hos lånetaker. For eiendomslån tas det ofte pant i eiendom. Det betyr at om lånetaker ikke kan betale tilbake lånet kan eiendommen selges og inntektene primært brukes til betale tilbake investorene lånet. Den kapital som er igjen etter at lånegiverne har fått betalt går til aksje-eierne. Generelt er derfor lånebasert crowdfunding en sikrere investering enn aksjebaserad crowdfunding.