Lånebasert crowdfunding

Crowdfunding gjør det mulig for eiendomsutviklere og småbedrifter å få finansiering direkte fra en crowd av investorer, i stedet for å måtte gå til banken. Gjennom crowdfunding kan derfor privatpersoner og selskaper investere i eiendomsprosjekter og bedrifter som man ikke finner ute på det åpne markedet.

Kameo er et alternativ og supplement  til de tradisjonelle finansieringskildene og investeringsalternativene. En ny finansieringskilde for eiendomsutviklere og bedrifter. Et helt nytt sett med potensielle aktiva for investorer. 

Crowdfunding via Kameo

1. Lånesøknad

Eiendomsutviklere eller bedrifter som har behov for finansiering fyller ut en lånesøknad online og får en rask tilbakemelding på om de er kvalifiserte for å låne penger gjennom crowdlending på Kameos plattform. Dersom de er kvalifisert for lån signerer de et bindende lånetilbud.

2. Risikoanalyse

Kameo analyserer lånesøkerens opplysninger med kredittvurderingen fra UC og Bisnode. Dette fører til en samlet risikovurdering som avgjør renten på lånet.

3. Tegningsperiode

Når en bedrift har fått ferdigbehandlet lånesøknaden, publiseres lånet på plattformen. Långivere legger inn bud og inngår bindende avtaler med låntaker og Intrum som låneagent. Når lånet er fulltegnet registrerer låneagenten sikkerhetene, og lånet betales ut.

4. Tilbakebetaling

Låntaker betaler rente månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig og således får investorene fortløpende avkastning. Rentebetalingene betales rett til långivers registrerte bankkonto. Kameo håndterer alle betalinger.

Betalingsstrømmer med crowdfunding

Kameo Konsept

Når låneauksjonen avsluttes, ferdigstilles låneavtalen og lånet utbetales til låntaker. Låntaker betaler deretter månedlige, kvartalsvise eller halvårlige renter. Avdragene betales enten månedsvis, kvartalsvis, halvårlig eller på siste dag iht. låneavtalen. 

Alle betalinger gjennomføres på en sikker måte av Kameo og går via klientkonto i DNB. 

Først når en investor velger å investere i et eiendomsprosjekt eller en bedrift blir kapitalen utsatt for risiko. Kameo har konsesjon som betalingsforetak fra det danske Finanstilsynet og er registrert som låneformidler i Norge. Vi håndterer alle transaksjoner mellom låntaker og investor, inkludert renteutbetalinger.

Aksjebasert vs. lånebasert crowdfunding

Lånebasert crowdfunding innebærer at en gruppe private og/eller profesjonelle investorer låner ut kapital til et eiendomsprosjekt eller en bedrift. For dette får investorene rentebetalinger og avdrag.

Forholdet reguleres av en bindende låneavtale som angir renten, låntakers sikkerhet og lånets varighet. Dette skiller seg fra aksjebasert crowdfunding, som tilbyr investeringer i et selskaps aksjer.

Gjennom aksjebasert crowdfunding selger et selskap aksjer til interesserte investorer. Disse blir på den måten minoritetseiere i selskapet uten garantier om å få tilbake sine investeringer.

Lånebasert crowdfunding, eller crowdlending, er annerledes. Bedriften eller eiendomsutvikleren har da en forpliktelse til å betale tilbake investeringen.

Ettersom det finnes en gjeld å betale tilbake blir lån kun bevilget til selskap som har vært aktive i noen år og har en god kontantstrøm eller et eiendomsprosjekt med god sikkerhet.

Lånekapital har høyere prioritet enn aksjekapitalen når det kommer til konkurs. Det betyr at dersom et selskap ikke kan betale tilbake lånet eller rentene kommer aksjekapitalen og aksje-eierne til å rammes av de første tapene. Med andre ord, aksjekapital fungerer som en beskyttende pute for investorer i et lån.

I tillegg sikres alle lån via Kameo med sikkerhet hos låntaker. For eiendomslån tas det ofte pant i eiendom. Det betyr at om låntaker ikke kan betale tilbake lånet kan eiendommen selges og inntektene primært brukes til betale tilbake investorene lånet. Den kapital som er igjen etter at lånegiverne har fått betalt går til aksjeeierne. Generelt er derfor lånebasert crowdfunding en sikrere investering enn aksjebasert crowdfunding.