Kameo vil informere om at vi per 1.desember 2022 innfører en suksessavgift for investorer. Suksessavgiften gjelder nye lån etter denne datoen og påvirker ikke tildligere investeringer. Les mer på www.kameo.no/Om-tjenesten/Avgifter

Brofinansiering av prosjektinntekter

Brofinansiering

Utvikler brofinansierte deler av sine inntekter fra et pågående prosjekt, og benyttet midlene til kjøp av tomt til neste prosjekt.

  • Del:

Deler av prosjektet var solgt på forhånd, byggelån var innvilget fra hovedbank og bygningsarbeidene var godt i gang på tidspunktet Kameo innvilget brolånet til selskapet. Selskapet kunne dermed gå i gang med tomtekjøp for sitt neste prosjekt og komme raskere videre. Lånet er sikret i pågående prosjekt med 2.prioritet bak banken.