Opplåning av eksisterende eiendom

Opplåning

Gjennom Kameo kunne selskapet øke belåningen på eksisterende eiendom basert på ny verdivurdering.

  • Del:

Selskapet eide en tomt hvor de hadde gjennomført regulering og fått rammetillatelse, og dermed økt verdien på tomten. De frigjorte midlene ble benyttet til delvis refinansiering av annen gjeld i gruppen, samt økt likviditet. Lånet er forventet tilbakebetalt med inntekter fra andre pågående prosjekter i gruppen.