Refinansiering av egenkapital

Utvikling og forvaltning av eiendom er kapitalkrevende, og det kan iblant skape utfordringer knyttet til likviditet som igjen kan føre til at man går glipp av gode prosjekt. Kameo kan bistå med å frigjøre kapital gjennom refinansiering av deres egenkapital eller oververdi i eksisterende eiendeler mot sikkerhet i objektet. Eksempler på slike tilfeller kan være oververdi i en eksisterende eiendom eller tomt, eller et utviklingsprosjekt som er i sluttfasen.

Refinansiering av egenkapital passer for deg som:

  • Har bundet opp en stor andel egenkapital i eksisterende eiendom
  • Har eiendeler som har økt i verdi siden anskaffelse
  • Vil frigjøre likviditet gjennom pantsettelse av eiendeler

Kontakt oss eller søk lån

4 grunner til å låne via Kameo

  • Tusenvis av potensielle investorer
  • Enkel og rask søkeprosess
  • Fleksible avtaler og sikkerhetsvilkår
  • Finansiering uten å gi opp eierskap i bedriften

Indikative vilkår

Kameo strever etter å levere et fleksibelt og skreddersydd produkt. Vi vurderer hvert enkelt lån ut fra en rekke parametere, og kan unntaksvis vike fra maks- og minimumsgrensene som er oppgitt i tabellen.

  Senior lån Junior lån
Løpetid 3 måneder - Maks 36 måneder
Minste lånebeløp 500 000 500 000
Maks lånebeløp 30 000 000 20 000 000
Maks LTV 75% (inkludert eksisterende gjeld)
Rentedekningsgrad >1,2
Etableringsavgift Typisk 3,5%
Rente 5-12%

Referanseprosjekt

Brofinansiering

Brofinansiering av prosjektinntekter

Utvikler brofinansierte deler av sine inntekter fra et pågående prosjekt, og benyttet midlene til kjøp av tomt til neste prosjekt.

Opplåning

Opplåning av eksisterende eiendom

Gjennom Kameo kunne selskapet øke belåningen på eksisterende eiendom basert på ny verdivurdering.

Juniorlån

Juniorlån til utleieportefølje

Selskap med en utleieportefølje benyttet Kameo til å øke belåningen på sin portefølje og dermed frigjorde egenkapital til nye investeringer.