Topplån

Lån gjennom Kameo er ikke alltid et alternativ til banklån, og i mange tilfeller kan Kameo brukes som et komplement sammen med et tradisjonelt banklån. Gjennom Kameo kan du få topplån, som typisk vil stille bak banklån og supplere egenkapitalen i et prosjekt. Lånebeløp, løpetid og sikkerhetsstruktur tilpasses prosjektet, og lånet kan i noen tilfeller være avdragsfritt. 

Topplån passer for deg som:

  • Har et eiendomsprosjekt med tilbud på banklån
  • Ønsker å optimalisere prosjektfinansiering din
  • Trenger kapital for å dekke uforutsette kostnader i et prosjekt

Kontakt oss eller søk lån

4 grunner til å låne via Kameo

  • Tusenvis av potensielle investorer
  • Enkel og rask søkeprosess
  • Fleksible avtaler og sikkerhetsvilkår
  • Finansiering uten å gi opp eierskap i bedriften

Indikative vilkår

Kameo strever etter å levere et fleksibelt og skreddersydd produkt. Vi vurderer hvert enkelt lån ut fra en rekke parametere, og kan unntaksvis vike fra maks- og minimumsgrensene som er oppgitt i tabellen.

Løpetid Min 3 mnd – Maks 36 mnd
Minste lånebeløp 500 000
Maks lånebeløp 30 000 000
Maks LTGDV 75% (inkludert eksisterende gjeld)
Etableringsavgift Typisk 3,5%
Rente 5-15%

Referenseprosjekt

Brofinansiering

Brofinansiering av prosjektinntekter

Utvikler brofinansierte deler av sine inntekter fra et pågående prosjekt, og benyttet midlene til kjøp av tomt til neste prosjekt.

Opplåning

Opplåning av eksisterende eiendom

Gjennom Kameo kunne selskapet øke belåningen på eksisterende eiendom basert på ny verdivurdering.

Juniorlån

Juniorlån til utleieportefølje

Selskap med en utleieportefølje benyttet Kameo til å øke belåningen på sin portefølje og dermed frigjorde egenkapital til nye investeringer.