Eiendomslån

Fastighetslån

Lån til eiendomsutviklere som søker finansiering til kjøp eller utvikling av eiendommer. Det kan for eksempel være kortsiktige byggelån eller subordinerte lån. Typisk lånetid vil  være 3-24 måneder med 5-15% rente.

 • Del:

En ny finansieringskilde for eiendomsutviklere. En ny investeringsmulighet for deg. Våre lån deles inn i to grupper: bedriftslån og eiendomslån.

Om produktet eiendomslån:  
 • Størrelse på lån: NOK 500.000 – 40.000.000
 • Sikkerhet: Lån opp till 75% av markedsvedrdi (”Loan-to-value” < 75%)
 • Typer sikkerhet: Eiendom. Som regel gjennom eiendom pantebrev, men også gjennom aksjepant, personlig garanti, eller tilsvarende
 • Prioritet: Aksepterer 2. prioritet, som for eksempel juniorlån / toppfinansiering (i tillegg til et banklån eller lignende) 
 • Både næringseiendom og boliger (ikke private boliglån)

Eksempel på bruken av lånefinansiering:
 • Brolån - til kjøp av eiendom eller til renovering- og ekpansjonsprosjekter
 • Byggelån - til utvikling av eiendom
 • Finansiering av utleie eiendom, for eksempel nyfinansiering av eiendom med leietakere

Generelt om alle lån på Kameo:
 • Årlig rente: 5 – 15%
 • Løpetid: 3 – 24 måneder
 • Rentebetalinger: månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig
 • Tilbakebetaling av lån: annuititetslån (amortering), eller bullet lån (amorteringsfritt, hele lånet tilbakebetales ved låneperiodens slutt)
 • Tegningsperiode: normalt 14 dager (maksimalt 1 måned)

 

Åpne investeringskonto