Kjære investorer, 1. juni vil Kameos nettside være utilgjengelig i kort tid på grunn av planlagt vedlikehold. Nettsiden vil være nede fra kl. 10.00 og forventes å være tilbake i drift ca. 2 timer senere. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og takker for tålmodigheten og forståelsen.

#4296 - Erfarne utviklere søker vekstfinansiering Avsluttet

#4296 - Erfarne utviklere søker vekstfinansiering

10% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne ytterligere NOK 2 000 000 av en låneramme på totalt NOK 50 000 000. Selskapet har til nå lånt totalt NOK 22 223 500 av Kameos långivere. Transjen vil benyttes i forbindelse med utvikling av prosjekter og nye investeringer som selskapet har gjort de siste ukene.

Atlas har på kort tid bygget seg opp til å bli en betydelig aktør på Østlandet. Siden oppstarten i 2018 har selskapet solgt eiendom for over 1 milliard og har prosjekter for ytterligere 1,5 milliarder under utvikling. Selskapet startet med utvikling av småhusprosjekter, men har med tiden utviklet seg til å omfatte større reguleringsprosjekter, utvikling av lagerbygg, studentboliger og kjøp av kontrakter i nybyggprosjekter. Konsernet har åtte ansatte, og alle virksomhetene sysselsetter nå rundt 170 årsverk.

I august 2022 gjorde selskapet en rettet emisjon mot NorgesGruppen, som selskapet har inngått et strategisk samarbeid med. Dette bidrar til å løfte selskapet verdijusterte egenkapital til nærmere 95 MNOK og gjør selskapet godt rustet for å gjennomføre større prosjekter.

Se tidligere transjer:

Lån #3872
Lån #3931
Lån #3934
Lån #4029
Lån #4179
Lån #4242
Lån #4247
Lån #4255

Prosjektets styrker

  • Pant i selskapets aksjer
  • Spredd portefølje med flere prosjekter som avsluttes i 2023
  • Høy andel forhåndssalg i pågående prosjekter
  • Verdijustert egenkapital på i overkant av 95 MNOK
  • Diversifisert portefølje med utviklingsprosjekter, både på segment og geografi
  • Solide aksjonærer i selskapet