#4319 - Leverandør av lagerseksjoner søker kapital til videre vekst Avsluttet

12% årlig rente| Risikoklasse C

Selskapet ønsker å låne NOK 3 000 000 av totalt NOK 10 000 000 til realiseringen av selskapets neste byggeprosjekter. Selskapet har i dag tre pågående lagerprosjekter i Asker (Røyken 3), Tønsberg (Barkåker 3) og Kristiansund (Pilotveien). Prosjektene er 70%-75% forhåndsolgt og oppføring av lagerseksjonene har startet. Prosjektene er forventet å ferdigstilles mellom Q3 2023 og Q1 2024. 

Dette lånet vil gå til finansieringen av byggeprosessen på Røyken 3 og Barkåker 3 prosjektene. Begge prosjektene er overdratt til SPVer i Lager For Alle, og byggeprosessen er godt i gang.

Dette er første transje av lånet. Låntakende selskap har hatt tilsvarende lån gjennom Kameo tidligere, som ble tilbakebetalt Kameos långivere i februar 2023 etter ferdigstilt prosjekt.

Se tilbakebetalt lån her:
Lån 3959

Prosjektets styrker

  • Tett samarbeid med erfarne og solide entreprenører
  • 70% forhåndssalg innfridd i de tre neste prosjektene
  • Kompetent aksjonærgruppe med bred erfaring
  • Tilbakebetalt tidligere Kameo lån innen forfall