Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

#4526 - Erfarent Oslo-basert eiendomsselskap søker vekstfinansiering Avsluttet

#4526 - Erfarent Oslo-basert eiendomsselskap søker vekstfinansiering
14% årlig rente| Risikoklasse B 

Selskapet ønsker å låne NOK 2 000 000 av en låneramme på totalt NOK 50 000 000. Selskapet har til nå lånt totalt NOK 28 282 000 av Kameos långivere. Transjen vil benyttes i forbindelse med kjøp av en ny eiendomsportefølje i Oslo.  

Atlas har på fem år bygget seg opp til å bli en betydelig aktør på Østlandet, og en av de største aktørene innenfor småhussegmentet i Oslo. Siden oppstarten i 2018 har selskapet solgt eiendom for over 1 milliard og har prosjekter for ytterligere 2,8 milliarder under utvikling. Selskapet har med tiden utviklet seg til å omfatte større reguleringsprosjekter, samt utvikling av lagerbygg og dagligvarebutikker, i tillegg til småhus. Konsernet har åtte ansatte, og alle virksomhetene sysselsetter nå rundt 170 årsverk. 

I august 2022 ble det gjennomført en rettet emisjon mot NorgesGruppen, som selskapet også har et strategisk samarbeid med. Dette bidrar til å løfte den verdijusterte egenkapitalen til over 150 MNOK og gjør selskapet godt rustet for å gjennomføre både større og flere prosjekter. 

Selskapet har siden nyttår hatt salgsstart på seks nye prosjekter og allerede solgt boliger for nesten 200 MNOK i disse prosjektene. Salget i pågående prosjekter går også bra, og selskapet har solgt boliger for rundt 70 MNOK i disse. Blant annet ble siste enhet i Pareliusveien solgt og nest siste enhet i Kvernveien. Begge prosjektene forventes ferdigstilt ila sommeren 2024.  

Selskapet har ellers også en god kontantbeholdning som brukes aktivt til å blant annet utvikle prosjekter, utsette byggelån og annen arbeidskapital. 
 

Se noen av de tidligere lånene her: 

Lån #3872

Lån #4029 

Lån #4296  

 

Prosjektets styrker

• Pant i selskapets aksjer og morselskapsgaranti  

• Spredd portefølje med flere prosjekter som avsluttes i 2024-2025   

• Høy andel forhåndssalg i pågående prosjekter 

• Verdijustert egenkapital på i overkant av 150 MNOK 

• Diversifisert portefølje med utviklingsprosjekter, både på segment og geografi 

• Solide aksjonærer i selskapet 

• Morsselskap kausjon fra begge vesentlige eiere av låntaker