Telefonen vår er stengt fra kl15 den 22. desember til kl09 den 2. januar. Om du skulle ha noen spørsmål, kontakt oss gjerne på helpdesk@kameo.no. Vi ønsker alle Kamigos en god jul, og et riktig godt nytt år!

Vår telefonsupport er dessverre stengt i dag på grunn av begrenset bemanning, men åpner igjen i morgen. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på helpdesk@kameo.no.

#4575 - Erfarent Oslo-basert eiendomsselskap søker vekstfinansiering Avsluttet

Erfarent Oslo-basert eiendomsselskap søker vekstfinansiering
13% årlig rente | Risikoklasse B 

Selskapet ønsker å låne NOK 6 000 000 av en låneramme på totalt NOK 50 000 000. Selskapet har til nå lånt totalt NOK 36 270 000 av Kameos långivere. Låntaker har nylig tilbakebetalt NOK 7 785 500 av tidligere lån til Kameos långivere, og utestående lån er dermed NOK 28 484 500. Etter opptrekk av denne transje vil utestående lån være NOK 34 484 500. Transjen vil benyttes i forbindelse med kjøp av en ny eiendomsportefølje i Oslo.  

Atlas har på fem år bygget seg opp til å bli en betydelig aktør på Østlandet, og en av de største aktørene innenfor småhussegmentet i Oslo. Siden oppstarten i 2018 har selskapet solgt eiendom for over 1 milliard og har prosjekter for ytterligere 3,1 milliarder under utvikling. Selskapet har med tiden utviklet seg til å omfatte større reguleringsprosjekter, samt utvikling av lagerbygg og dagligvarebutikker, i tillegg til småhus. Konsernet har åtte ansatte, og alle virksomhetene sysselsetter nå rundt 170 årsverk. 

I august 2022 ble det gjennomført en rettet emisjon mot NorgesGruppen, som selskapet også har et strategisk samarbeid med. Dette bidrar til å løfte den verdijusterte egenkapitalen til over 150 MNOK og gjør selskapet godt rustet for å gjennomføre både større og flere prosjekter. 

Selskapet har siden nyttår hatt salgsstart på syv nye prosjekter og allerede solgt boliger for ca 233 MNOK i disse prosjektene. Salget i andre pågående prosjekter går også bra, og selskapet har solgt boliger for rundt 120 MNOK i disse. Blant annet ble deres siste enhet i Pareliusveien solgt og nest siste enhet i Kvernveien. Begge prosjektene forventes ferdigstilt ila sommeren 2024.  

Selskapet har ellers også en god kontantbeholdning som brukes aktivt til å blant annet utvikle prosjekter, utsette byggelån og annen arbeidskapital.  

Se tilbakebetalt lån her: 

Lån #3872

Prosjektets styrker

  • Pant i selskapets aksjer og morselskapsgaranti fra vesentlige eiere av låntaker 
  • Spredd portefølje med flere prosjekter som avsluttes i 2024-2025   
  • Høy andel forhåndssalg i pågående prosjekter 
  • Verdijustert egenkapital på i overkant av 150 MNOK 
  • Diversifisert portefølje med utviklingsprosjekter, både på segment og geografi 
  • Solide aksjonærer i selskapet