Eiendomsselskap søker lån til videreutvikling og vekst Avsluttet

8% årlig rente| Risikoklasse B

Selskapet ønsker å låne totalt NOK 6 500 000 av Kameos långivere til refinansiering av et eksternt lån og kassekreditt. Selskapet driver prosjekter i egenregi og opptrer som totalentreprenører for eksterne byggherrer. Dette lånet er garantert fulltegnet.

Prosjektets styrker